Aflæs landskabet Lær at forstå, beskrive og belyse et landskab, med henblik på, at f.eks. vindmøller og andre store tekniske anlæg ikke placeres hvor landskabet er mest værdifuldt.
Bygge- og beskyttelseslinjer Bygge- og beskyttelseslinjer har afgørende betydning for landskabsbeskyttelsen i Danmark.
Kulturspor Menneskets kulturspor findes overalt. Gravhøje, sten- og jorddiger, middelalderkirker, gårde, byer, landsbyer. Men også søer, skove, læhegn, overdrev og moser er kulturspor.
Råstofindvinding Indvinding af råstoffer på land er et stort indgreb i landskabet, og det kan have en række konsekvenser for natur og miljø.
Friluftsreklamer Reklameskilte hører hjemme i byer - ikke i landskaber. Det er sikret ved lov og betyder, at vi i Danmark stort set ikke støder på skilteforurening i det åbne land.
Vindmøller Vedvarende energikilder er det vigtigste redskab for at begrænse klimaændringerne og sikre en bæredygtig energiforsyning.
Solceller Vedvarende energi fra f.eks. sol og vind er det vigtigste redskab i den grønne omstilling og for at begrænse klimaforandringerne.
Golfbaner Golfbaner ønskes ofte placeret naturskønt. Banerne bør placeres, så de ikke ødelægger landskabet, naturen, kulturspor eller drikkevandsressourcen.
Kunstgræsbaner På denne side kan du læse om, hvad en kunstgræsbane er, og hvad Danmarks Naturfredningsforening mener om kunstgræsbaner.
Lys og lyd Det tidligere Lys- og lydnetværket i DN har skrevet nogle gode råd og samlet viden om lys- og lydforurening, der kan være til glæde for alle andre DN-aktive.