En kunstgræsbane befæster et areal. Man skal derfor vurdere den slags baner på lige fod med anden belægning, for eksempel asfalt. DN kan pege på flere problemer med kunstgræsbaner, når det gælder planlægning og natur:

Kunstgræs er ikke grønt
En kunstgræsbane er ikke det samme som en park eller et grønt rekreativt område. Heller ikke selvom farven på en kunstgræsbane er grøn. En kunstgræsbane er et teknisk sportsanlæg, der svarer til en tennisbane eller en svømmehal. En almindelig græsplæne er ikke et teknisk anlæg.

Inden man placerer en kunstgræsbane, skal man derfor overveje, om det er rigtigt at placere en kunstgræsbane i et grønt område, i en park eller i det åbne land. I nogle tilfælde kan man komme behovet for vinterfaciliteter i møde ved at lave lysanlæg. I de tilfælde kan man undvære en kunstgræsbane.

Andre har sjældent adgang
Kunstgræsbaner bliver ofte hegnet ind. Selv hvis de ikke bliver hegnet ind, indbyder de ikke til andre aktiviteter. En kunstgræsbane bidrager ikke til almindeligt friluftsliv som en almindelig græsplæne.

Lys og støj kan genere
Der følger tit et stort lysanlæg med en ny kunstgræsbane. Anlægget kan give problemer i omgivelserne. Både lys og støj kan genere naboerne. Men lys kan også være et problem for landskabet - især i det åbne land. Man kan afhjælpe problemet ved at have tidspunkter for, hvornår man må tænde lyset. Din lokalafdeling kan interessere sig for:

  • hvor stort er behovet for et lysanlæg?
  • hvordan kan man lave et lysanlæg, så det generer mindst muligt?

Mere og dårligere vand
En kunstgræsbane befæster et areal. Befæstelsen øger mængden af vand, kommunen skal aflede til vandområder eller spildevandsledninger. Kunstgræsbaner kan også skade vandkvaliteten. Begge dele taler imod at etablere kunstgræsbaner.

Problemer for miljøet?
Kunstgræsbaner kan give tre typer problemer for miljøet:

  • Kunstgræsbaner forhindrer, at der kan dannes grundvand på arealet
  • Stofferne i kunstgræsbaner kan skade miljøet
  • Kunstgræsbaner er svære at skille sig af med

Kommunen bør tage stilling til de tre punkter i sin sagsbehandling. Kommunen bør især sikre, at drænvand ikke forurener vandmiljø eller grundvand.

Læs mere her om, hvordan kunstgræsbaner kan skade miljøet.

Inden man går i gang
Man skal være opmærksom på sagsbehandling og miljøkrav, inden man begynder på en kunstgræsbane. VVM-bestemmelserne er særlig vigtige.

Læs mere her om sagsbehandling og miljøkrav, hvis man påtænker at anlægge en kunstgræsbane.

alt
Walter Brüsch
Politisk rådgiver, geologi, grundvand og sprøjtegift
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 40 97 32 43