Målet er, at kortet giver et samlet overblik over, hvor den eksisterende natur findes, og hvor der i fremtiden er potentiale for at skabe ny natur. Det er hensigten, at Grønt Danmarkskort - på tværs af kommunegrænser og kommuneplaner - skal vise, hvordan nuværende natur sammen med ny natur skal bindes sammen i ét stort landsdækkende naturnetværk. Den danske natur får således mere plads og bliver således mere robust til gavn for spredning af vilde dyr og planter.

Grønt Danmarkskort er det højest prioriterede område for DNs afdelinger at give input til i forbindelse med den kommende kommuneplan 2017.

Generelt mener DN om Grønt Danmarkskort, at:

 • Grønt Danmarkskort er et vigtigt nyt planlægningsredskab for natur, der har til formål at binde naturen sammen i et nationalt naturnetværk.
 • Kvaliteten af den udpegede natur er meget væsentlig, så vigtige naturområder ikke overses.
 • Udpegningen af nye naturarealer skal ske, hvor de mest optimalt kan binde eksisterende natur sammen.
 • Kommuneplanernes retningslinjer skal så vidt muligt sikre, at naturen har førsteprioritet i de områder, der udpeges som Grønt Danmarkskort.

Sekretariatet har udarbejdet en vejledning til DN’s afdelinger om Grønt Danmarkskort, som beskriver de lovgivningsmæssige rammer for kommunernes planlægning og vejleder i hvordan afdelingerne kan udarbejde deres lokale forslag til et grønt danmarkskort og derigennem bidrage til kommunens planlægning for natur.

Det forventes, at staten i august 2017 vedtager en bekendtgørelse om lokale naturråd. Bekendtgørelsen betyder, at der på tværs at kommunegrænser nedsættes en række naturråd (forventeligt mellem 15 og 20 råd på landsplan). Rådene får til opgave at udarbejde et bud på Grønt Danmarkskort til inspiration for kommunerne. Rådene nedsættes og ledes af kommunerne, og forventes at bestå af interessenter fra både natur og erhverv. Sekretariatet vil løbende orientere om processen og betydningen for afdelingerne.

Læs vejledningen til DNs afdelinger om Grønt Danmarkskort (Pdf-fil)

Læs Ministeriets vejledning (PDF-fil)

alt
Nina Larsen Saarnak
Leder lokale klagesager
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 31 19 32 38
 • Om forfatter

  Kommuneplaner, lokalplaner, klimatilpasning

Eksempel på et høringssvar

DN Ringkøbing-Skjern har udarbejdet et godt høringssvar til kommunens forslag om Grønt Danmarkskort.

Se høringssvar
Se kort