Sagsbehandlerne kan senest 5 dage før klagefristen:

  • altid hjælpe med opklarende spørgsmål

  • som regel hjælpe med faglig og taktisk rådgivning

  • ofte hjælpe med gennemlæsning og korrektion af klageudkast

  • sjældent udforme og afsende en klage på vegne af en afdeling

Leder af lokale sager
Nina Larsen Saarnak
Geograf
31 19 32 38, nis@dn.dk
Kommuneplaner, lokalplaner, lov om miljøvurdering

Camilla Bjørklund
Sekretær
31 19 32 65, cb@dn.dk
Upload af sager til Podio og klagekort

Annette Eigaard
Landskabsarkitekt
31 19 32 42, aei@dn.dk
Adgang, landzonetilladelser, strandbeskyttelse, fredningsdispensationer, skilte

Henning Mørk Jørgensen
Biolog
31 19 32 35, hmj@dn.dk
Vandløb, spildevand, kystbeskyttelse, havmiljø og aquakultur

Jan Pedersen
Biolog
31 19 32 39, jap@dn.dk
§3 beskyttede naturtyper, råstofgravning, fortidsminder, Natura2000

Lasse Jesper Pedersen
Klima- og energipolitisk rådgiver
31 19 32 34, lasse@dn.dk
Energianlæg og VVM

Therese Goodley Dannisøe Nissen
Biolog
31 19 32 31, tgdn@dn.dk
Husdyrgodkendelser, bygge- og beskyttelseslinjer omkring sø og å

Bo Håkansson
Biolog
22 27 51 57, boh@dn.dk
International naturbeskyttelse, Vejsager - Næstved-Rønnede, Hærvejen

Thyge Nygaard
Agronom
31 19 32 55, tny@dn.dk
Biogasanlæg

Walter Brüsch
Geolog
40 97 32 43, wb@dn.dk
Drikkevand, grundvand, råstoflov

Lisbet Ogstrup
Hortonom
31 19 32 09, lo@dn.dk
Landbrug