Sagsbehandlerne kan senest 5 hverdage før klagefristen:

  • altid hjælpe med opklarende spørgsmål

  • som regel hjælpe med faglig og taktisk rådgivning

  • ofte hjælpe med gennemlæsning og korrektion af klageudkast

  • sjældent udforme og afsende en klage på vegne af en afdelingLeder af lokale sager
Nina Larsen Saarnak
Geograf
31 19 32 38, nis@dn.dk
Kommuneplaner, lokalplaner, landsplandirektiver, miljøvurderinger af planer og programmer.

Camilla Bjørklund
Sekretær
31 19 32 65, cb@dn.dk
Upload af sager til Podio.

Kirsten G. S. Østerbye
Geograf og landskabsforvalter
31 60 39 65, kirsten@dn.dk
Adgang, landzonetilladelser, skilte, bygge- og beskyttelseslinjer i naturbeskyttelsesloven (strand, klit, sø, å, skov, fortidsminder og kirke).

Henning Mørk Jørgensen
Biolog
31 19 32 35, hmj@dn.dk
Vandløb, spildevand, kystbeskyttelse, havmiljø, vandforsyning og havneudvidelser.

Lasse Jesper Pedersen
Klima- og energipolitisk rådgiver
31 19 32 34, lasse@dn.dk
Energianlæg og VVM (vindmøller og solceller).

Therese Goodley Dannisøe Nissen
Biolog
31 19 32 31, tgdn@dn.dk
Husdyrgodkendelser.

Thyge Nygaard
Agronom
31 19 32 55, tny@dn.dk
Biogasanlæg og okkerloven.

Walter Brüsch
Geolog
40 97 32 43, wb@dn.dk
Drikkevand og grundvand.

Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder
61 69 18 22, bbi@dn.dk
Fredningsdispensationer.

Anders Juel
Naturrådgiver
31 51 26 56,  aj@dn.dk
Naturbeskyttelseslovens  § 3, international naturbeskyttelse, bilag IV, sten- og jorddiger, råstofloven og skovloven.

Lisbet Ogstrup
31 19 32 09, lo@dn.dk
Miljøgodkendelser af virksomheder, forurening, grundvand

Magnus Gundersen Lihn
Studentermedhjælper
31 63 99 54, magnus@dn.dk
Screening og administration af klagesager