Vi hjælper med udformning af jeres tryksag. Overvej indhold, form og billeder, så I får det bedste resultat.

Nedenfor er nogle råd, som I bør starte med at overveje:

  • Kommunikationsmål: Hvad vil DN opnå med tryksagen? Hvilke målbare mål kan opstilles, f.eks. antal indmeldelser, antal besøg, øget kendskab m.m.
  • Målgruppe: Hvem skal reagere på tryksagen og hvor mange? Og hvilke behov har målgruppen?
  • Mediaplan: Hvilken type tryksag skal fremstilles (folder, annonce, plakat m.m.) og hvordan skal den distribueres?
  • Budskab: Hvad er hovedbudskabet og hvordan skal tonen være?
  • Økonomi: Hvad er de økonomiske rammer?
  • Respons: Hvordan kan modtageren respondere tilbage til Danmarks Naturfredningsforening
    (svarkort, girokort, telefon, hjemmeside, mail, konkurrence m.m.)

Deadlines
Fastlæg realistiske deadlines for tekster, illustrationer, design, trykning og distribution.

Tekst
Skriv selv teksten eller brug en anden forfatter. Husk at lave overskrifter, underoverskrifter, afsnitsoverskrifter, faktabokse og billedtekster. Som hovedregel kan der på en A4 side være ca. 2000 tegn inklusiv mellemrum.

Illustrationer
Find illustrationerne, som står i direkte relation til teksten. Det kan være tegninger, fotos, grafer, kort m.m.

Hvis I bruger fotos, skal I have copyright til dem - I må ikke bare tage fra nettet. Og så skal billeder være i en hvis kvalitet, fx 1-5 MB. I kan ikke regne med, at I kan tage et billede fra en hjemmeside eller et nyhedsbrev - her er kvaliteten tilpasset en skærm og ikke en tryksag.

Layout
Sekretariatet kan i mindre omfang hjælpe med layout, hvis materiale kommer i god tid - eller vi finder en layouter.

alt
Anders Vogel
Lokal kommunikationsrådgiver

Afdelingsfolder

En flot folder om afdelingen og jeres arbejde kan på en enkel måde være med til at synliggøre jeres afdeling. Og den kan fungere som en slags udvidet visitkort. Måske kan den være med til at tegne nye medlemmer og rekruttere nye aktive i forbindelse med jeres arrangementer i afdelingen.

Send tekst og fotos til Anders Vogel, anders@dn.dk, så hjælper vi med folderen og giver råd og vejledning om tekst og evt. brug af jeres egne lokale billeder.

Åbn pdf-skabelon med afdelingsfolder her.

Sekretariatet printer og sender med posten. Folderen bliver printet i det oplag, I har brug for, fra 10 og op til 200 stk. og sendt med posten inden for få dage til den adresse, I angiver i bestillingen.