Solceller er afgørende for den grønne omstilling. Og der er plads til både solceller og til natur i Danmark. Men det kræver, at alle parter fra start vender blikket mod de rette arealer, frem for at slås om de relativt få arealer, hvor naturen er beskyttet af regler og love.

> Læs DN's holdning til solceller

Den grønne omstilling skal op i gear, hvis vi skal bremse den globale opvarmning. En væsentlig del af omstillingen er en fuld elektrificering af samfundet i 2040, hvor al el leveres af vedvarende energikilder som sol og vind.

Ambitionen er at have en solcellekapacitet på 20 GW i 2030, hvilket er en tidobling sammenlignet med kapaciteten i 2021. Arealmæssigt svarer udbygningen til under en procent af Danmarks samlede landbrugsareal på ca. 2,6 mio. ha. Dertil kommer et stort uudnyttet tagareal, hvor solceller kan opstilles uden der samtidig er problemer for natur og landskaber, og anlæggene kan placeres således, at energien let kan aftages af elnettet. Men som på vindmølleområdet, opleves allerede nu et pres for at opstille solceller, også på de arealer, som rummer natur og potentiale for naturgenopretning.

Solceller – væsentlig part af grøn omstilling

Derfor peger DN på, at god planlægning er altafgærende for et hensigtsmæssigt samspil mellem solceller og natur. Beskyttelsen af natur og landskaber skal respekteres, når planlægning af et solcelleanlæg begynder. Med de nuværende naturbeskyttelsesregler og landskabelige udpegninger, vil der fortsat være god plads til kloge placeringer af solceller, der ikke forringer natur og landskaber, og samtidig udbygger den nødvendig kapacitet af solenergi.

Læs mere om vedvarende energi her

alt
Daniel Hauberg
Klima- og miljøpolitisk rådgiver

DN's holdning til solceller

Hovedbestyrelsen har formuleret DN's holdning til solceller som del af den grønne omstilling i Danmark.

> Læs DN's holdning til solceller