Om Repræsentantskabet Repræsentantskabet beslutter DN’s overordnede politik, vedtager aktivitetsplan og budget, godkender regnskab og vælger DN's ledende politiske personer.
Repræsentantskabsmøde forår 2024 DNs repræsentantskabsmøde blev i foråret 2024 igen afholdt i rammen af DN's Grønne Landsmøde. Det skete i weekenden d. 26.-28. april i Vejle.
Repræsentantskabsmøde efterår 2023 Endnu et godt repræsentantskabsmøde blev afholdt i Vejle d. 19. november med stort engagement og debat.
Repræsentantskabsmøde og DN's Grønne Landsmøde Repræsentantskabsmødet blev i foråret 2023 afholdt i rammen af et stort grønt landsmøde i Vingsted ved Vejle.
Repræsentantskabsmøde - efterår 2022 Den 19.-20. november samledes DN's øverste myndighed i Aarhus.
Repræsentantskabsmøde forår 2022 Den 23.-24. april var Rebild vært, da repræsentantskabet samledes igen.
Repræsentantskabsmøde - efterår 2021 For første gang siden Covid-19 nedlukningen mødtes DN's øverste besluttende forsamling uden restriktioner. Det skete d. 20.-21. november i Korsør.
Repræsentantskabsmøde forår 2021 Forårets repræsentantskabsmøde var digitalt og fandt sted på mødeplatformen, 'Zoom'.
Repræsentantskabsmøde - efterår 2020 Den 21. november mødtes DN's øverste besluttende forsamling i Middelfart. Mødet var DN's første erfaringer med en fysisk/digital mødeform.
Erstatning for aflyst REP-møde i marts 2020 I maj godkendte Repræsentantskabet regnskabet for 2019 samt HB's forslag til overskudsdisponering og afvikling af personvalg.
Referater Her finder du referaterne af de sidste 15 års repræsentantskabsmøder.
Hvad vil du gerne opleve på DN's Grønne Landsmøde 2024? Hvad kunne du godt tænke dig at blive klogere på? Danse til? Og opleve i naturen, når DN igen holder Grønt Landsmøde?