Danmarks Naturfredningsforenings højeste myndighed er Repræsentantskabet. Repræsentantskabet mødes to gange årligt og har følgende hovedopgaver:

 • Beslutte DN’s overordnede politik
 • Vedtage foreningens årlige aktivitetsplan og tilhørende budget
 • Godkende foreningens årsregnskab
 • Vælge præsident, vicepræsident, hovedbestyrelse og udvalgsformænd

Repræsentantskabet består af:

 1. To repræsentanter fra hver afdelingsbestyrelse plus et ekstra medlem for hver 3.000 medlemmer i afdelingen.
 2. To repræsentanter for hver studenterafdeling.
 3. Medlemmerne af hovedbestyrelsen.
 4. 15 personlige medlemmer, som kan tilføre DN nye kompetencer, inspiration og indflydelse.
 5. En observatør fra hvert landsdækkende netværk.

Valg til Repræsentantskabet (og andre poster i DN) sker på forårets repræsentantskabsmøde. DN's årlige aktivitetsplan behandles på efterårets møde.

REP-møder i 2024

 • 27.-28. april i Vejle
 • 24. november i Middelfart

REP-møder i 2025

 • 27. april
 • 23. november