Repræsentantskabsmødet den 28.-29. marts i Rebild blev aflyst. I stedet blev der afholdt skriftlige afstemninger om udvalgte punkter. Afstemningernes formål var at sikre overholdesen af foreningens vedtægter. Afstemningsperioden udløb fredag d. 29. maj.

De stemmeberettigede stemte for både regnskab og de fem konkrete forslag til overskudsdisponering. Ligeledes var der flertal for at udskyde personvalg til efteråret.

Forslag 1: Afstemning om godkendelse af regnskab for 2019.
Ja 129
Nej 1
Blanke stemmer 2
Total antal stemmer 132
Antal stemmeberettigede: 161

Forslag 2.0: Arbejdskapitalen udbygges med 2.000.000 kr.
Ja 124
Nej 4
Blanke stemmer 4
Total antal stemmer 132
Antal stemmeberettigede: 161

Forslag 2.1: Der afsættes 350.000 kr. til skoletjenesten.
Ja 122
Nej 3
Blanke stemmer 7
Total antal stemmer 132
Antal stemmeberettigede: 161

Forslag 2.2: Naturkampagnen udbygges med 1.000.000 kr.
Ja 121
Nej 8
Blanke stemmer 3
Antal stemmeberettigede: 161

Forslag 2.3: Der afsættes 1.200.000 kr. til ansættelse af en fondsmedarbejder.
Ja 104
Nej 16
Blanke stemmer 12
Antal stemmeberettigede: 161

Forslag 2.4: Der afsættes 217.000 kr. til digital fundraising.
Ja 119
Nej 8
Blanke stemmer 5
Antal stemmeberettigede: 161

Forslag 3: Personvalg mv. udskydes til efteråret.
Ja 129
Nej 1
Blanke stemmer 2
Antal stemmeberettigede: 161

Assembly Voting har udarbejdet en rapport vedr. afstemningerne.