Det endelige og godkendte referat fra forårets møde:

> Referat

Repræsentantskabet godkendte årsregnskabet for 2021 og valgte desuden:

  • Vicepræsident (Sebastian Jonshøj)
  • 2 medlemmer af hovedbestyrelsen (Michael Løvendahl Kruse og Louise H. H. Villumsen)
  • 4 medlemmer af repræsentantskabet (Evald Vestergaard, Rune Engelbreth Larsen, Margrete Auken, John Nordbo) (3 pladser er vakante)
  • Formand for Miljøfagligt Udvalg (Hans Jürgen Stehr)
  • Formand for Planfagligt Udvalg (Susanne Ogstrup)

Derudover besluttede repræsentantskabet bl.a., at

  • frikøbe vicepræsidenten i de kommende 3 år med en aflønning svarende til DN’s årsnorm
  • ændre forretningsordnernes §10, så bestyrelsens beslutning om udvidelse kun kan træffes før et årsmøde.
  • ændre vedtægternes §5 stk. 2, så der Indføres en 2 måneders karensperiode for stemmeret og valgbarhed ifm. afdelingernes årsmøder samt flytning af afdelingstilknytning.
  • ændre fristen for ændringsforslag til aktivitetsplaner fra 3 uger til 4 uger før REP-møder
  • undlade omtale af klima i formålsparagraffen.

De reviderede forretningsordener og vedtægter kan læses under nedst. links:

>Vedtægter for DN - april 2022
>Forretningsordener for DN - april 2022

Repræsentantskabsmødet blev optaget og kan streames under nedst. links:

> Lørdag d. 23. april (Password: zfGr7*PK)
> Søndag d. 24. april (Password: Guldfisk1911)

Referat
Det godkendte referat fra repræsentantskabsmødet d. 23.-24. april 2022 kan læses herunder:

> Godkendt referat (pdf)

Høringsfristen udløb torsdag d. 16. juni kl. 12.00 uden indkomne ændringsforslag.

Se det samlede mødemateriale herunder:

> Samlet mødemateriale (zip)

Kontakt:
Mads Peter Aagaard Madsen, mads@dn.dk, 20 86 24 94