En weekend i naturens tegn

I weekenden d. 26.-28. april 2024 samledes DN's repræsentantskab igen i Vejle sammen med en stor flok af foreningens mange aktive og ansatte til en weekend i naturens tegn på DN's Grønne Landsmøde. Det formelle repræsentantskabsmøde startede lørdag eftermiddag og sluttede søndag eftermiddag.


Program
På programmet var bl.a. præsidentens beretning, godkendelse af årsregnskab, valg af revisor og en række vedtægtsændringer, som blev behandlet. Derudover var der valg til DN's organaner.


Valg af præsident

På mødet genvalgtes Maria Reumert Gjerding som præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Hun tog dermed hul på sin tredje periode som foreningens præsident.


Valg af formand for Naturfagligt Udvalg
Den siddende formand for Naturfagligt Udvalg Peter Esbjerg valgte at stoppe som udvalgsformand, da hans periode udløb. På repræsentantskabsmødet blev hans efterfølger Martin Vestergaard valgt som formand for Naturfagligt Udvalg for en treårig periode. Udvalgsformanden for naturfagligt udvalg sidder også i HB.


Valg af HB-medlemmer
Maria Mosegaard Mortensen (DN Ikast/Brande) og Christian Prip (Dn Bornholm) blev valgt ind som HB-medlemmer for en treårig periode.
Repræsentantskabet måtte dermed sige tak til Leo Jensen og Knud Erik Hansen for deres indsats de seneste tre år.


Valg af personligt valgte medlemmer af repræsentantskabet

I DN's repræsentantskab indgår op til 15 personlige medlemmer, som kan tilføre DN nye kompetencer, inspiration og indflydelse. Der er 5 poster af tre års varighed på valg hvert år. Hertil var der i år 1 vakant plads af 1 års varighed.

Følgende blev valgt til de 5 ordinære poster:
Catrine Jensen
Ella Maria Bisschop-Larsen
Jonas Geldmann
Malik Jim Riishøj
Peder Størup

Til den 1-årige post blev Jørgen Jørgensen valgt.


Referatet af mødet er under udarbejdelse.

Se dagsorden for mødet her.
Det øvrige mødemateriale kan læses her.

alt
Rikke Friis Højland
PA og ledelseskonsulent
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 60 24 64 70