Da repræsentantskabet trådte sammen i april 2023, var det i rammen af et stort Grønt Landsmøde for alle aktive i DN. For første gang i det treårige forsøg med nye REP-modeller blev DN’s grønne landsmøde afholdt. Fredag og lørdag var fyldt med workshops, naturoplevelser, debatter og socialt samvær, som gav mulighed for at dykke ned i vigtige emner inden for natur, klima og miljø. Søndag kl. 9-15 blev repræsentantskabsmødet afholdt og følgende besluttet:

Præsidentens naturpolitiske beretning
Præsidentens naturpolitiske beretning blev taget til efterretning med bemærkninger om særligt solcelleparker, Power-to-x og vindmølleenergi, havets tilstand samt PFAS og naturnationalparker.

Årsregnskab 2022
Regnskabet for 2022 blev præsenteret af DN’s direktør Lars Midtiby og godkendt af repræsentantskabet.

Valg af revisor
Deloitte blev valgt til at fortsætte som revisor for DN.

Valg af 2 medlemmer af Hovedbestyrelsen
Birgitte Marcussen og Sebastian Haug Krab blev efter kampvalg valgt til Hovedbestyrelsen. Repræsentantskabet vælger af sin midte 6 HB-medlemmer med en valgperiode på 3 år, så 2 er på valg hvert år.

Valg af 5 personlige medlemmer af Repræsentantskabet
Ved fredsvalg blev der valgt 5 medlemmer af repræsentantskabet. Følgende blev valgt:

  • Niels Hav Hermansen (genopstiller)
  • Rasmus Nordqvist (nyopstiller)
  • Sandra Marie Arvidson (genopstiller)
  • Stiig Markager (nyopstiller)
  • Walter Brüsch (genopstiller)

Andenbehandling af børnemedlemskab
Repræsentantskabet andenbehandlede forslaget om børnemedlemskab, som senest blev behandlet på repræsentantskabsmødet i november 2022. Her blev forslaget vedtaget, men ikke med det antal stemmer, som vedtægterne kræver, hvorfor det ifølge vedtægternes § 17, stk. 2, 2. pkt. overgik til ny behandling. Repræsentantskabet besluttede at godkende vedtægtsændringen som betyder, at der fastlægges en nedre aldersgrænse for, hvem der kan vælges til DN’s organer, idet børnemedlemsskabet giver mulighed for meget unge medlemmer.
Find DN's vedtægter her.

Orientering om Skovsgaard
Der var indkommet et dagsordensforslag med ønske om en orientering om Skovsgaard, hvorfor Præsidenten orienterede om status på udviklingen af Skovsgaard.

Referatet af mødet kan læses her.

Mødemateriale til repræsentantskabsmødet 23. april 2023