DN's vedtægter definerer foreningens mål og organisering på det overordnede niveau, herunder magtfordelingen mellem de forskellige organisatoriske enheder. DN's forretningsordener handler om, hvordan de organisatoriske enheder skal fungere, for at foreningen er både demokratisk og effektiv.

Vedtægter og forretningsordener blev senest opdateret i april 2014 som en del af konklusionerne på DN's Demokratiudredning 2011-2013. Desuden var der en mindre ændring af Forretningsordenen i marts 2017.

Vedtægter - april 2014
Forretningsordener - marts 2017

alt
Mads Peter Aagaard Madsen
Organisationskonsulent