DN's vedtægter definerer foreningens mål og organisering på det overordnede niveau, herunder magtfordelingen mellem de forskellige organisatoriske enheder.

DN's forretningsordener handler om, hvordan de organisatoriske enheder skal fungere, for at foreningen er både demokratisk og effektiv.

I april 2022 revideredes vedtægter og forretningsordner som følge af den forudgående strategiproces samt et udbredt ønske om at indføre en karensperiode for nye bestyrelsesmedlemmer.

alt
Rikke Friis Højland
PA og ledelseskonsulent
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 60 24 64 70