På mødet vedtog Repræsentantskabet næste års aktivitetsplan (AP2021)

>AP2021
>Referat fra Repræsentantskabsmødet efterår 2020


Derudover valgte Repræsentantskabet Birgitte Marcussen (genvalg) og Jørgen Jørgensen (nyvalg) til Hovedbestyrelsen samt Niels Hav Hermansen og Sandra Arvidson til Repræsentantskabet som personligt valgte medlemmer.

Catrine Grønberg Jensen blev valgt som DN's medlem af Danmarks Naturfonds bestyrelse.

Repræsentantskabet besluttede at forlænge frikøbet af vicepræsident Sebastian Jonshøj indtil ult. 2021.

Det blev vedtaget at yde et ekstraordinært tilskud på 500.000 kr. (uden om AP) til Danmarks Naturfond mhp. finansiering af planerne for Skovsgaard Gods.

Præsidentens beretning

Læs hele præsidents beretning her

Mødematerialet (pdf)

Lydfiler fra mødet (1. fil starter først ca 2:45:00 inde i mødet).

Dagsorden
3-1 Indstilling vedr. visioner for fremtidens DN
3-2 Visionshæfte UDKAST
3-3 Hvidbog for visionsarbejde
3-4 Ændringsforslag til visioner (offentliggjort d. 19. nov.)
3-4 Ændringsforslag til visioner (Word, offentliggjort d. 19. nov.)
4-1 HB valgoplæg
5-1 REP valgoplæg
6-1 Valgoplæg til Danmarks Naturfonds bestyrelse
6-2 Fondsbestyrelsens anbefalinger til bestyrelsesmedlems profil
6-3 Valgoplæg Christinas Kaaber-Bühler
8-1 Indstilling til REP vedr. aktivitetsplan og budget
8-2 Hovedbestyrelsens forslag til AP2021
8-3 Forklaring til budgetsammenligning
8-4 Ændringsforslag og HB's stemmeanbefalinger
8-5 Frikøb af vicepræsident
8-6 Skriftlig kommentar fra DN Svendborg samt svar
9-1 Indstilling om tilskud til Danmarks Naturfond
Praktiske oplysninger
Refusionsskema (xls)
Samlet materiale (zip)