Præsidentens beretning, fremtiden for Skovsgaard Gods, foreningens naturpolitik og Connie Hedegaard var blandt programmets hovedpunkter. Nedst. er en kort sammenfatning af mødets hovedbegivenheder:

  • Vindmøllepolitik blev vedtaget efter behandling af 21 ændringsforslag.
  • Connie Hedegaard satte en god brobyggende stemning fra start, og det blev tydeligt, at klimakampen spiller en ligeværdig rolle med natur i DN.
  • Naturpolitikken blev vedtaget og modtog roser.
  • Skovsgaard Gods blev bevilget et lån på yderligere 3 mio. kr. til at finde en bæredygtig økonomisk model i samarbejde med fonde eller private investorer.
  • Næste REP-møde i april bliver i et nyt format, hvor mange flere aktive - ikke mindst unge og nye i foreningen - kan være med. Der bliver workshops, diskussioner i mindre fora, networking osv. Efterårsmødet bliver et 1-dagsmøde med mulighed for at deltage online.
  • Børneklubben VILD fik vedtaget et kontingent. En vedtægtsændring vedr. alder fik stort flertal (75%), men da der ikke var nok stemmeberettigede ja-stemmer, skal punktet andenbehandles til foråret.

Mødematerialet kan downloades nedenfor.
> Samlet mødemateriale

I løbet af et par uger vil et udkast til referat blive lagt i høring. Efter høringsfristens udløb vil referatet være at betragte som godkendt med de indkomne kommentarer. Hold øje med DN Aktiv for nærmere oplysninger.

x

Referat

Referatet fra efterårets REP-møde har været i høring og kan læses nedf.:

> Godkendt referat fra repræsentantskabsmødet i Aarhus, efteråret 2022