Det endelige referat fra REP-mødet d. 20.-21. november 2021 kan læses nedenfor:

> Referat - endelig version (PDF)

Herunder følger en kort sammenfatning af de vigtigste begivenheder på mødet:

Det skete
Repræsentantskabet vedtog bl.a. en ny organisationsstrategi med tydelige fælles mål, som sætter en klar retning for foreningens arbejde i de kommende 5 år.

> Læs DN's nye organisationsstrategi

Delvis afledt af strategiprocessen besluttede Repræsentantskabet en række ændringer af vedtægter og forretningsordener:
- Klima: Der indskrives et selvstændigt afsnit om klima i vedtægterne
- Unge: Medlemmer i alderen 15-35 kan fremover - uanset uddannelse - optages i regionale afdelinger for unge
- Digitale møder: Møder i foreningen kan fremover afholdes digitalt

> Læs de reviderede vedtægter og forretningsordener

Mødet så også introduktionen af en 2-årig aktivitetsplan (AP), som blev vedtaget med en række tilpasninger.

> Læs den 2-årige aktivitetsplan (2022-23)

Et 1-årigt budget blev også vedtaget.

> Læs budgettet for 2022

Derudover besluttede repræsentantskabet at forlænge frikøbet af vicepræsidenten dennes valgperiode ud.

Blandt tre temaer til en tværgående mærkesag for næste år valgte repræsentantskabet at stille skarpt på 'Mere plads til naturen'. De to andre temaer var 'Klima' og 'Biodiversitet'.
Derefter havde man en drøftelse af naturnationalparker med udgangspunkt i erfaringer fra de to allerede eksisterende af slagsen.

Afslutningsvis var Özlem Cekic forbi mødet og inspirerede med et underholdende og tankevækkende oplæg om dialogkaffe. Kan vi gøre organisationskulturen i DN endnu mere inkluderende?

Desuden nikkede repræsentantskabet til, at foreningens revisor fremover hedder Deloitte frem for BDO.

> Læs materialet fra mødet