Den samlede strategi findes herunder i både original og forkortet version.

Nedenfor findes et antal strategihæfter (pdf), der hver i sær belyser sit område af strategien.