Afdelingerne er fundamentet i DN. Derfor fortjener DN livskraftige, velfungerende afdelinger, der skaber resultater for naturen i kommunen. Det handler bl.a. om at organisere arbejdet på en effektiv måde.

Vi har samlet alle informationerne i dette lille hæfte - nedenfor kan du se, hvad det indeholder:

Arbejdsdeling
Om at skabe gode rammer for at tiltrække og engagere aktive mennesker, så der er mange at dele arbejdet med. Og om de formelle rammer for arbejdsdeling, dvs. tegningsreglerne i vedtægter og forretningsordener.

  • Emnegrupper og lokalgrupper
    Om de to grundlæggende måder at lave arbejdsgrupper på - hver med deres fordele og ulemper.
  • Arbejdsdelingsstruktur
    Om at strukturere afdelingens arbejde på en logisk og tiltrækkende måde i forhold til de lokale behov og muligheder - så arbejdet er let at dele.

Arbejdsplan
Om at lave en plan for årets arbejde, så det er klart, hvem der gør hvad hvornår.

Afdelingsmøder
Om at holde gode bestyrelsesmøder i afdelingen - møder som resulterer i demokratiske beslutninger, og som er rare sociale begivenheder.

Formanden
Om afdelingsformandens særlige roller som leder af bestyrelsens aktive.

Årsmøder
Om de mange formelle og uformelle problemstillinger, der skal være styr på før, under og efter årsmødet.

Medlemstegning
Om organiseringen af DN's medlemstegning og afdelingens rolle heri.

Økonomi
Om regler og rammer for afdelingens økonomi.

Projekter
Om hvordan I laver projekter og søger penge til dem, hvis det er nødvendigt.

Synlighed og kommunikation
Om hvordan I skaber synlighed for jeres resultater gennem presse, hjemmeside, nyhedsbreve og Facebook.

Retshjælp
Hvis en aktiv i DN-arbejde kommer ud i problemer, kan der ydes retshjælp.

Forsikring
Hvis en deltager på et arrangement kommer ud for en ulykke, så har DN en forsikring.

Whistleblowerordning
DN har en whistleblowerordning som er etableret i medfør af Lov om beskyttelse af whistleblowere. Du kan læse hele ordningen i linket ovenfor.

Alt samlet i et lille hæfte

Download hæfte om arbejdet i en bestyrelse (PDF-fil) opdateret 2023

Kalender

Hent en kalender, hvor I kan indtaste egne arrangementer og se datoer og frister for HB- og REP-møder.

Hent kalender for 2024 (ecxel fil)

Hent kalender for 2023 (excel-fil)

Brug for inspiration?

Vi har lavet et lille hæfte, hvor du kan få ideer til, hvad man kan arbejde med i en afdeling.

Hent hæfte (PDF-fil)