Arbejdsdeling med emnegrupper

Emnegrupper tager sig af bestemte emner inden for hele kommunens geografiske udstrækning. F.eks. en naturgruppe, en plangruppe, en miljøgruppe og en arrangementsgruppe. Og/eller en svinegruppe, en fredningsgruppe, en §-3-gruppe, en kommunikationsgruppe, en hjemmesidegruppe – alt afhængig af de vigtigste sagsområder i kommunen, og interesserne og kompetencerne blandt de aktive.

Fordelene ved organisering med emnegrupper er:

 • Ensartet sagsbehandling i forhold til kommunen – DN taler med én tunge om de samme sagsområder i alle hjørner af kommunen.
 • Højere faglig kvalitet – det følger naturligt, både af specialiseringen, og af de to næste punkter:
  - Mere og lettere erfaringsudveksling med ligesindede ”specialister” i samrådet og i hele Danmark, bl.a. via faglige netværk.
  - Bedre national koordinering – og dermed mere slagkraftig sagsbehandling nationalt.
 • I nogle sager: Fordelen ved ikke at bo i nærheden af den (landbrugs)virksomhed, der (bør) klages over.

Ulemperne er:

 • Mindre lokal forankring.
 • Mere ”rejse”-aktivitet.
 • Mindre helhed i den lokale sagsbehandling.
 • Vanskeligere at rekruttere nye aktive uden særlige faglige kompetencer.

Arbejdsdeling med lokalgrupper

Lokalgrupper for bestemte dele af kommunen kan/bør behandle alle sager inden for deres område. Udgangspunktet kan være de gamle lokalkomiteer, men også mere naturligt afgrænsede områder, f.eks. en halvø, en skov eller en fjord. Undertiden vil det være praktisk, at en lokalgruppe samarbejder på tværs med grupper på den anden side af kommunegrænsen.

Podio understøtter ikke umiddelbart organisering med lokalgrupper, fordi primærafgørelserne jo overvejende vil komme fra én myndighed, der dækker hele kommunen.

Der er to løsninger:

1) "Postmestrene" for lokalgrupperne tjekker alle primærafgørelser inden for hele kommunen og identificerer selv de afgørelser, som hører under deres gruppe.

2) Afdelingen har én "postmester" med stort lokalkendskab, som fordeler primærafgørelserne efter sted inden for hele kommunen. Fordelingen sker teknisk set ved at få Sekretariatet til at give afdelingen mulighed for i Podio at sætte mærkater på sagerne efter lokalgruppenavn.

Fordelene ved organisering med lokalgrupper er:

 • Større lokal forankring – og dermed ofte større engagement.
 • Større helhed i den lokale sagsbehandling.
 • Nemmere at rekruttere "almindelige mennesker", der er engageret i deres lokalområde.

Ulemperne er:

 • Risiko for uens sagsbehandling i forhold til kommunen.
 • Risiko for lavere fagligt niveau.
 • Større behov for koordinering og kommunikation mellem bestyrelse og lokalgrupper.