Afdelingens årsmøde er den formelle ramme om bestyrelsens årlige møde med medlemmerne inden for afdelingens geografiske område. Det formelle formål er, at medlemmerne ved en demokratisk proces vælger nogle særligt engagerede medlemmer til at varetage foreningens lokale interesser frem til næste årsmøde. Uformelt er årsmødet en god anledning til at møde medlemmerne og fortælle om alt det vigtige arbejde i afdelingen og få nye interesserede aktive til at melde sig til arbejdsgrupper og jeres mange aktiviteter.

Få et stort fremmøde

De fleste afdelinger gør meget ud af at få flest muligt til at møde op til årsmødet. Først og fremmest ved, at der i sammenhæng med årsmødet bliver afholdt spændende foredrag eller arrangeret skønne ture i den lokale natur og invitere medlemmerne til at blive og høre årsberetningen og deltage til årsmødet.
Årsmøder kan ses på www.dn.dk/ture (søg på Årsmøde)

I annoncerer jeres ​​årsmøde i medlemsbladet Natur og Miljø inden deadline den 15. juli i turindtastningen hvorefter det kan ses på DN's hjemmeside - både dn.dk og jeres afdelings hjemmeside. Samtidig kan I udsende et nyhedsbrev til alle jeres medlemmer for at invitere til jeres årsmøde.
Annoncering af årsmødet
Se hvordan du udsender nyhedsbrev eller mail om årsmødet

Årsmødet i en DN-afdeling er en lokal begivenhed og derfor godt stof for de lokale medier. Send info til lokalavisen med de vigtigste emner i afdelingens årsberetning - kort, præcist og positivt. Og send gerne jeres egne fotos med, så kan avisen sætte en god historie op som gratis omtale af jeres årsmøde.
Læs om, hvordan du laver en pressemeddelelse

Få opbakning og flere nye frivillige

Årsmødet består blandt andet af en årsberetning, hvor det er vigtigt at fortælle om afdelingens arbejde på en måde, så de fremmødte medlemmer oplever, 1) at deres medlemskontingent er godt givet ud, og 2) at det lokale arbejde er nødvendigt og spændende, og eventuelt 3) at de selv får lyst til at deltage i arbejdet for naturen.

Mangler afdelingen nye frivillige til at løse konkrete opgaver, kan det netop være ved årsmødet, at I kan rekruttere til disse opgaver. Der er lavet skabeloner på web-stillingsopslag, som I kan lade jer inspirere af.
Se webskabelonerne her

Hav styr på formaliteterne

Formalia for årsmøder fremgår af Forretningsordenen for afdelingsbestyrelser, §§ 13-16. Organisationsudvalget har lavet en vejledning, som giver svar på en lang række spørgsmål om, hvordan I kommer godt igennem formalia.
Se Organisationsudvalgets vejledning til årsmøder her

Registrering af medlemsoplysninger

DNs medlemsliste er omfattet af Persondataloven og Markedsføringsloven. Det grundlæggende krav til databehandling er, at det skal stå klart, hvilket formål oplysningerne skal bruges til. Når man melder sig ind i DN står det klart, at oplysninger om ens adresse vil blive brugt, så man kan modtage foreningens blade, kontingentopkrævninger og information om mulighederne for at støtte foreningens arbejde - aktivt såvel som økonomisk. Endvidere bestemmer foreningens vedtægter, at man som registreret medlem med medlemsnummer af DN er valgbar og stemmeberettiget til foreningens årsmøder. Derfor skal bestyrelsesformanden have en medlemsliste.

Vores medlemmer må forvente, at vi behandler oplysninger om deres medlemskab fortroligt, og derfor kun benytter deres adresse i sammenhæng med foreningens aktiviteter som beskrevet ovenfor.

Hvert medlem bliver ved indmeldelsen tilknyttet den afdeling, som svarer til medlemmets bopælskommune. Et medlem kan dog vælge at overflytte sin stemmeret og valgbarhed til en anden afdeling.
Overflytningen gælder i mindst et år frem. Medlemmet har dog først stemmeret og er valgbar to måneder efter indmeldelse/overflytning.

I forbindelse med afdelingens årsmøde modtager bestyrelsesformanden automatisk en medlemsoversigt.

DN kan levere elektroniske medlemslister samme dag som de bestilles. Dette øger serviceniveauet – men også mulighederne for misbrug af medlemsadresserne. Medlemslisterne må kun udleveres til bestyrelsesformanden og kun til et aftalt formål. Senest 3 uger efter modtagelse af medlemslisten skal formanden slette filen. Bliver medlemslisten leveret på papir, skal den destrueres på en måde, så den ikke kan falde i hænderne på uvedkommende.

Årsmøde-indberetning

I forbindelse med årsmødet, bedes I lave en indberetning af det, som foregår på denne måde:

  • Senest 14 hverdage før årsmødet modtager afd.formanden af sekretariatet en medlemsliste og et indberetningsskema over jeres nuværende bestyrelse.
  • Senest 4 uger efter årsmødet, dog helst umiddelbart efter, bedes I opdatere det tilsendte indberetningsskema, ud fra hvordan bestyrelsen ser ud efter årsmødet.
  • Det sendes tilbage til sekretariatet på mail aarsmoede@dn.dk.
  • I vil efterfølgende modtage en kvittering for den nye bestyrelsessammensætning, så I har en oversigt over, hvem der er på valg næste gang.

Hvis der sker ændringer i bestyrelsen igennem året, bedes I sende disse til os via aarsmoede@dn.dk.

Spørgsmål om årsmødet?

Har du spørgsmål om afholdelse af årsmøde, så kontakt Sonja Marita Poulsen, smp@dn.dk, 31 19 32 66 i organisationssekretariatet.