DN har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring, der dækker ved arrangementer arrangeret af DN.

Teksten lyder:
"Forsikringen dækker ulykkestilfælde opstået under arrangementer afholdt af Danmarks Naturfredningsforening, fra arrangementes begyndelse (incl. evt. samlet transport, arrangeret af foreningen, til og fra iagttagelsesstedet) og indtil arrangementets samlede afslutning."

Populært sagt dækker den skader på personer ("kød og knogler").

Andre former for ulykker ved et arrangement er dækket af DNs generelle erhvervs-ansvarsforsikring.

Ved spørgsmål kontakt naturvejleder Thomas Neumann, neumann@dn.dk