Skulle en DN-afdeling eller et eller flere af bestyrelsesmedlemmerne blive involveret i en retssag som følge af deres DN-aktiviteter, betragtes dette som en sag mod DN som sådan, og DN træder derfor til med advokatbistand m.m.

Det er vigtigt, at sekretariatet straks kontaktes allerede, hvis der måtte være optakt til at nogen skulle påtænke at anlægge en retssag mod afdelingen eller bestyrelsesmedlemmerne og allersenest når en stævning modtages.

Sekretariatet bistår dels med rådgivning, dels med at skaffe eventuel nødvendig advokatbistand og vil følge sagen helt til den er endeligt afsluttet.

En DN afdeling må aldrig på egen hånd selv anlægge retssager mod andre, da DN er én juridisk enhed, og et sagsanlæg skal derfor altid være sanktioneret af sekretariatets ledelse eller af hovedbestyrelsen.

Kontakt Sekretariatet

Er I, eller er der mulighed for, at I er ved at blive involveret i en retssag, så kontakt:

DNs direktør
tlf.: 3917 4000