DN's medlemstegning kører kommunevist ca. hvert tredje år. Bestyrelsen får besked før medlemstegningen starter.

Det er guld værd for medlemstegningen, hvis afdelingen er meget synlig i de lokale medier, på facebook og lignende, medens medlemstegningen foregår.

Få en lokal journalist til at tegne et portræt af ildsjælene i afdelingen, fortæl om letforståelige succeser eller, lav en event med opsætning af tårnfalkekasser, produktion af humlebikasser – eller noget andet spændende. Enhver positiv omtale er med til at skaffe flere medlemmer.

Medlemstegningen foregår fra et Callcenter, der briefes af Sekretariatet om nationale temaer. Vi gør alt for at fortælle så sagligt som muligt om vores mærkesager.

Skulle det ske, at I hører om en samtale, der ikke har været i orden, vil vi bede om at I giver besked til sekretariatet til Tina Sand Knudsen, med det samme, så kan vi gøre noget ved det.

Her er et par ideer, hvis I har tid og overskud til at gøre noget ekstra for de nye medlemmer.

Nyhedsbrev
Afdelingen kan byde velkommen med en mail via nyhedsbrevssystemet. Det hjælper Sophie Lundbæk gerne med, sol@dn.dk Send en velkomsthilsen med et par fine fotos fra jeres lokal natur, så sætter vi det flot op og sender det ud i nyhedsbrevsmodulet.

Velkomstmøde et spændende sted
Hvis I vælger at arrangere et velkomstmøde for de nye medlemmer (eksisterende kan også inviteres med), må det gerne være et lidt specielt eller spændende sted, måske et museum, naturskole eller lignende. Planlæg et møde, hvor I viser flotte fotos og fortæller spændende fortællinger om naturen i jeres kommune – og hvad I gør for naturen. I kan også fortælle om alle de spændende ture og arrangementer, I har.

En forårstur
Allerbedst vil være at invitere på en tur til det flotteste, fredede område eller kommunens mest spændende område naturmæssigt set.

Velkomstarrangementet skal være folkeligt, fornøjeligt og fortælle begejstret om DN og naturen. Langt de fleste melder sig ind, fordi de holder af naturen og gerne vil opleve den på nært hold.

Telefonopkald
Har I tid og overskud i afdelingen, og har I fået en overskuelig mængde nye, er det perfekte at ringe de nye medlemmer op og få en snak. Her kan det vise sig, om der er nogle blandt de nye, der kunne være interesseret i at deltage aktivt i afdelingens arbejde. Formanden for afdelingen kan rekvirere en liste med nye medlemmer hos Sonja M. Poulsen, smp@dn.dk

Husk at opfordre til at, tage kone/kæreste/partner/nabo eller den gamle tante med. De færreste er vilde med at komme alene.

Synlighed
Når I inviterer på ture eller velkomstmøde, er det en god idé at være synlig med DN-flag, bannere, t-shirts eller kasketter og gule veste, så jeres besøgende kan se, at I er turguider. Det giver et professionelt indtryk af jer.

I kan bestille synlighedsmateriale hos service@dn.dk, hvor I også kan få gratis uddelingsmaterialer som fx lupper og klistermærker til børn eller inspirationshefter til gode naturoplevelser til de voksne.

Kontakt medlemsservice

Telefon: 39 17 40 40
man-torsdag 10-15
fredag 10-14
Mail: medlemsservice@dn.dk