Roderi ved vand
Slides fra Niels Åge Skovbos oplæg: klik her

Lap det - om tekstil og bæredygtighed
Slides fra Mette Ranfeldts oplæg: klik her
Slides fra de Sasha, Evy og Lenas oplæg: klik her

VE-anlæg i det åbne land
Slides fra Jens Munch-Petersens oplæg: klik her
Slides fra Johannes Birk Schjelde-Peronards oplæg: klik her
Slides fra Uffe Christensens oplæg: klik her

Lys- og sukkerlokning af natflyvende
Slides fra Aage Langelands oplæg: afventer svar fra oplægsholder

Grønne skatter til dansk landbrug
Slides fra Peter Birch Sørensens oplæg: kilk her

Det Gode Grønne Liv - hvordan får vi flere med?
Slides fra Solveig Roepstorffs oplæg: klik her
Slides fra Bent Mariagers oplæg: klik her

Før DN's grønne dagsordner ud i livet
Slides fra Mads Brenøes oplæg: klik her

Mere natur i et ændret klima
Slides fra oplægget: klik her
Opsamling af debatten: klik her

Biodiversitet i nye våd- og skovområder
Jannik Seslefs oplæg: klik her
Jacob Heilmann-Clausens oplæg: klik her