HB-møde den 16. maj 2024

Dagsorden

1 - HB' egen tid

2 - Velkommen til nye HB-medlemmer

3 - Delstrategi: Børn
Bilag 3.0 Sagsfremstilling
Bilag 3.1 DN's børnestrategi

Bilag 3.2 Aktivitetsplan 2024-2025.

4 - DN's stilling ift. etablering af 3 nye nationalparker
Bilag 4.0 Sagsfremstilling
Bilag 4.1 DN's position på nationalparker

5 - Opfølgning på Det Grønne Landsmøde:
5.1 - Evaluering af det Grønne Landsmøde
Bilag 5.1 Sagsfremstilling
Bilag 5.1.1 Foreløbig evaluering

5.2 - Proces for vedtægtsændringer
Bilag 5.2 Sagsfremstilling
Bilag 5.2.1 Eksempler på modeller for ny sammensætning af HB

6 - Kvartalsregnskab Q1 2024
Bilag 6.0 Sagsfremstilling
Bilag 6.1 Q1 2024

7 - Grøn trepart
Bilag 7.0 Sagsfremstilling (fortrolig)
Bilag 7.1 DN's målsætninger (fortrolig)
Bilag 7.2 Kommissorium for den grønne trepart

8 - Politiske flagskibe
Bilag 8.0 Sagsfremstilling (fortrolig)

9 - Ny landbrugspolitik og proces
Bilag 9.0 Sagsfremstilling

10 - Grøn Retshjælp
Bilag 10.0 Brev vedr. Grøn retshjælp

11 - Gensidige orienteringer

12 - Evt. og evaluering af mødet

HB-møde den 5. april 2024

Dagsorden
Referat

1 - HB's egen tid

2 - Beslutning om nyt medlemssystem
Bilag 2.0 Sagsfremstilling

3 - DN's position på skovrejsning
Bilag 3.0 Sagsfremstilling
Bilag 3.1 DN's position på ny skovplan
Bilag 3.2 Forventet modtagelse af DN's position på ny skovplan (fortroligt)

4 - Vedtægtsændringer
Bilag 4.0 Sagsfremstilling
Bilag 4.1 Sagsfremstilling til REP
Bilag 4.2 Forslag til vedtægtsændringer
Bilag 4.3ændringer

5 - Årsregnskab 2023
Bilag 5.0 Sagsfremstilling
Bilag 5.1 Årsrapport 2023
Bilag 5.2 Forklaring af årsrapport for 2023
Bilag 5.3 Revisionsprotokol for 2023
Bilag 5.4 Budgetopfølgning 4. kvartal 2023.

6 - Statsautoriseret/ registreret revisor
Bilag 6.0 Indstilling til REP om valg af revisor

7 - Rammer for netværk og nedsættelse af IT-udvalg
7.1 - Rammer for netværk
Bilag 7.1.0 Sagsfremstilling
Bilag 7.1.1 Udkast: Rammer for netværk
Bilag 7.1.2 Evaluering af netværk (evaluering-af-netværk-2020.pdf (dn. dk))

7.2 - Nedsættelse af it-udvalg
Bilag 7.2.0 Sagsfremstilling
Bilag 7.2.1 Liste med kandidater (fortrolig)

8 - Opdatering af energipolitik
Bilag 8.0 Sagsfremstilling
Bilag 8.1 kap 1
Bilag 8.2 kap 2
Bilag 8.3 kap 3
Bilag 8.4 kap 4
Bilag 8.5 kap 5
Bilag 8.6 kap 6
Bilag 8.7 kap 7

9 - REP-dagsorden
Bilag 9.0 Sagsfremstilling
Bilag 9.1 Dagsordensudkast for repræsentantskabsmødet

10 - Grøn trepart
Bilag 10.0 Sagsfremstilling
Bilag 10.1 DN's målsætninger (fortroligt)
Bilag 10.2 Kommissorium for den grønne trepart

11 - Gensidige orienteringer
Ingen bilag

12 - Evt. og evaluering af mødet
Ingen bilag

HB-møde den 17. januar 2024

Dagsorden
Referat

1 - Kampagneårshjul
1.0 Sagsfremstilling
1.1 Kampagnekoncept

2 - Orientering om medlemssystem
Bilag 2.0 Sagsfremstilling

3 - REP-dagsorden
Bilag 3.0 Sagsfremstilling
Bilag 3.1 Forslag til dagsorden

4 - Orientering om status på vedtægtsændringer
Bilag 4.0 Sagsfremstilling
Bilag 4.1 Status på formuleringer til vedtægtsændringer

5 - Gensidige orienteringer
Ingen bilag

6 - Evt. og evaluering af mødet
Ingen bilag

alt
Rikke Friis Højland
PA og ledelseskonsulent
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 60 24 64 70

Gamle HB-referater

Du kan finde referater fra møder i Hovedbestyrelsen (tidligere Forretningsudvalget) i perioden 2023 - 2016 her: