Program for DN's Grønne Landsmøde

Herunder kan du se programmet for det grønne landsmøde. Har du endnu ikke tilmeldt dig kan du gøre det her.

Fredag den 26. April

15:00-15:30
Ankomst og kaffe i Vingfoyeren

15:30-17:00
Naturaktiviteter og oplæg,
vælg mellem:

1. Roderi i vandløb

hos Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5

Mere info

Hvad er det for en tilstand, man skal ramme for at (gen-)skabe et vandløb med god biodiversitet? Hvad gør man? Og hvordan lykkes man med at engagere andre til at være med? Disse spørgsmål kan du blive klogere på ved dette oplæg af Niels Åge Skovbo, som er sportsfisker og engageret i frivillig vandløbsrestaurering.


2. Lap det - om tekstil og bæredygtighed

lokale 14

Mere info

Tekstiler er en af de mest klimabelastende forbrugsgoder. I denne workshop sætter vi fokus på de omkostninger, der er ved vores høje tekstilforbrug, og vi gør noget ved det. Medbring dine hullede bukser og slidte gardiner. I workshoppen vil du få hjælp af studerende fra Kolding Designskole til at reparere dem. Workshoppen indledes af Mette Ranfeldt, chefrådgiver i DN, som kort formidler konsekvenserne af tekstilproduktion. Derefter vil Evy Cornelissen og Rasmus Trøst fra Kolding Designskole fortælle, hvordan der arbejdes med bæredygtighed i tekstilbranchen og sammen med andre studerende instruere i, hvordan man kan reparere sit tøj. Mens vi lapper løs, vil Uffe Pørtner fra Repaircafé Middelfart formidle, hvordan en lokal repaircafé arbejder, og hvilke oplagte samarbejdsmuligheder der er mellem repaircafeer og lokale DN-afdelinger.


3. VE-anlæg i det åbne land

lokale 4

Mere info

Mange lokale DN-aktive kommer i de kommende år til at forholde sig til etablering af VE-anlæg i det åbne land, og dermed også til en evt. påvirkning af landskabet og naturen. Kom og hør, hvordan forskellige grønne energi-virksomheder arbejder med natur og landskab, når de etablerer VE-anlæg og deltag i dialogen om, hvad man kan gøre for at skabe gode løsninger for natur og landskab, når VE-anlæggene etableres. I workshoppen kan du høre Jens Munch-Petersen fra Better Energy, Uffe Christensen fra Skovgaard Energy og Johannes Birk Schjelde-Peronard fra European Energy.


4. Manden og mosen

lokale 3

Mere info

Kan man ene mand redde en udslidt mose fra at forsvinde? Nej, men næsten, og meget vild natur kan skabes, når man får hjælp af naboer, kommune og Den Danske Naturfond. Hør Martin Sandager (Årets Dyreven) fortælle om sit arbejde med at rewilde Kragelund Mose i Vejen Kommune.


5. 2000 år på to timer

mødested: ved egetræet foran hovedindgangen

Mere info

Vores natur er også kulturhistorie. Tag med på en tour de force med naturvejleder Peer Høgsberg, der jonglerer mellem natur og 2000 års kulturhistorie på en spændende vandring få skridt fra Vingsted centret. Vi hører om ofringer, dødishuller, planter, dyr, vores forfædre og meget mere. Peer Høgsberg har mere end 20.000 timers god formidling i kørebogen. Han er kyndig i botanik, svampe, lokalhistorie, skrøner, geologi – altså virkelig værd at opleve i live.

17:10
Om hvordan minkene forsvandt ud af minkdebatten - sal B

Mere info

I efteråret 2020 sad Mathilde Walter Clark isoleret i sit hjem og så de nationale minkaflivninger på tv, men billederne stemte ikke overens med den historie der blev fortalt. Vi hørte om papir—om jura og hjemmel og om hvis skrivebord noget lå på hvornår. Men hvorfor stod vi pludselig i døde dyr til knæene? Hvem var de egentlige ofre? Hvem var de skyldige. Er der overhovedet nogen der går fri? Og hvad sker der med os, når dyrene bliver fortrængt fra vores historier? Hør, hvordan historien ændrer sig fundamentalt, når man opfatter dyrene som dyr og ikke som ting.

18:00
Middag i Vingsted Centret - sal A

19.00
Samrådsformandsskabsmøder

lokale 3

19:00
Fuglestemmetur

Engsalen


Mere info

Lokale aktive fra DN Vejle guider os ud i Vejle Ådal for at lytte til aftenens fuglestemmer. Max. 60 deltagere.

19:00
Lys- og sukkerlokning af natflyvende insekter

lokale 4

Mere info

Aage Langeland fra DN Rebild vil vise, hvordan man kan tiltrække natflyvende insekter ved hjælp af UV-lys, der er opsat foran et lagen og ophængte snore, der er vædet med en opløsning af sukker og rødvin.

19:30
Bål og debat om biodiversitet med Alexander Holm

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5

Mere info

Fredag aften tænder vi op i bålet nede ved åen og sætter fokus på, hvordan vi får mere vild natur. Vi har inviteret Philip Hahn-Petersen fra Vild Med Vilje, Anne Eskildsen fra Naturrådgiverne og Anne Drøgemüller Lund fra Vejle Kommune til at debattere om, hvordan vi får mere vild natur i Danmark og især hvordan DN's lokalafdelinger kan være med til at sætte skub i lokale projekter. Debatten moderens af Alexander Holm der bl.a. er kendt fra podcasten Den Dyriske Time. Efter debatten er der fredagsbar og rig mulighed for at forsætte debatten ved bålet over en øl.
Lørdag den 27. April

10:00-10:10
Velkommen til DN's Grønne Landsmøde 2024

Sal B

10:10
Grønne skatter til dansk landbrug

Sal B

Mere info

Hvilke beskatninger kan politikerne med fordel indføre for at nå de ønskede CO2-reduktioner i dansk landbrug inden 2030? Det spørgsmål har en ekspertgruppe beskæftiget sig med, efter at regeringen og række partier i 2020 indgik aftale om en grøn skattereform. Økonom og professor Peter Birch Sørensen har siddet med i ekspertgruppen. Hør ham fremlægge gruppens anbefalinger og baggrunden for dem.

11:10
Deltagerne vælger mellem fire oplæg:

1. Det Gode Grønne Liv - hvordan får vi flere med?

lokale 3

Mere info

Mange vil gerne handle mere klimavenligt i hverdagen, men indgroede vaner kan være vanskelige at ændre. Kom og hør, hvordan psykologien kan hjælpe os med at træffe nye valg, og hvordan vi ved at arbejde med lokale fællesskaber kan motivere endnu flere til at vælge det gode grønne liv. Oplægsholdere: Solveig Roepstorff, klimapsykolog og Bent Mariager, stifter af Grønne Nabofællesskaber.

2. Før DN's grønne dagsordener ud i livet

lokale 5-6

Mere info

Kom med til en workshop om DN’s tværgående mærkesager Red vores kyster og fjorde og Naturen som værn mod klimaforandringer. I workshoppen vil du få input til, hvordan man lokalt kan lykkes med at skabe politisk opbakning til de tværgående mærkesager og til DN’s nationale dagsordener. Du vil også blive præsenteret for en række forslag til lokale indsatser, som lokalafdelingerne kan tage afsæt i, når de tværgående mærkesager skal implementeres. Klima- og miljøpolitisk rådgiver Daniel Hauberg og politisk chefrådgiver Mads Kongsted Brenøe faciliterer workshoppen.

3. Mere natur i et ændret klima

lokale 4

Mere info

Hvordan sikrer vi plads til kystnaturen, når havet stiger? Hvor skal solceller og vindmøller opstilles? Hvordan skaber vi mere bynatur? Kom til faglig debat, oplæg og diskussion om fysisk planlægning med fire af medlemmerne fra foreningens planfaglige udvalg. Sammen bliver vi klogere på hvordan den fysiske planlægning kan bidrage til at løse de to alvorlige kriser, biodiversitet og klima, som vi står overfor. Vi skal have mere natur i et ændret klima.

4. Biodiversitet i nye våd- og skovområder

Engsalen

Mere info

Regeringen har ambitioner om at rejse 250.000 hektar ny skov og udtage 100.000 ha lavbundsjorde med fokus på kulstoflagring og kvælstoftilbageholdelse. Indsatserne skal bidrage til at nå klimamålene, men rummer også potentialer for vores natur. Når de nye skove rejses og lavbundsjorderne udtages ligger der en vigtig opgave for lokale DN’ere i at gå i dialog med lokale myndigheder om at medtænke biodiversitet. Kom og få de bedste argumenter til den samtale af universitetslektor Jacob Heilmann-Clausen og projektleder fra Assens Kommune Jannik Seslef.

12:30-13:15
Sandwich på Naturpladsen

Boderne på Naturpladsen

Mød Den Økologiske Jorbrugsfond, DN's Naturteam, Havteam, Børneteam og Teamet for Lokale sager

Mere info

Besøg boden om lokale sager og vind præmier. I lørdagens frokostpause kan du besøge boden for lokale sager. Her kan du møde flere af sekretariatets rådgivere, som kan hjælpe dig med dine lokale sager. Du kan blive klogere på, hvilken sagsområder de enkelte medarbejdere rådgiver om. Og, du kan oveni købet quizze om din viden og vinde fede præmier. (Vi ses). e.


30 fjorde på 30 dage

Hør om DN's nye indsats for danske fjorde ved Claus Garde Bergmann

13:15-14:05
Workshops og debat på Naturpladsen
vælg mellem:

1. Brug hjerte, hjerne og hænder - og få flere frivillige med

Mere info

Man har brug for både hjertet, hjernen og hænderne, når man rekrutterer frivillige. Det er erfaringen fra Grønne Nabofællesskaber, som på få år er lykkedes med at engagere 13.000 mennesker over hele landet i grønne handlefællesskaber. Kom og hør Bent Mariager fra Grønne Nabofælleskaber fortælle om, hvordan bevægelsen arbejder med både Facebook og hjerte-hjerne-hænder-metoden, når de rekrutterer. Efter Bent Mariagers oplæg faciliterer DN's organisationskonsulenter en samtale om, hvad DN kan lære af tilgangen.

2. Giv din naturglæde videre til børn

Mere info

Vil du gerne give din naturglæde videre til børn? Så kom til en aktiv workshop, hvor du på egen krop kan erfare, hvordan det gøres lokalt. Derudover vil du også få indblik i DN’s kommende børneklub.

3. Speeddating med FLOR

Mere info

Kom og bliv klogere på, hvad unge i FLOR drømmer om for DN, og hvordan unge engagerer sig i foreningslivet, samt hvordan din afdeling kan tage de første skridt til at engagere unge. Vi skal blive klogere på dette ved at lytte til to FLOR-frivilliges drømme for fremtiden. Du får også mulighed for at speeddate en ung engageret og finde ud af, hvordan og hvorfor unge gerne vil engagere sig i DN.


4. Lokalpolitisk interessevaretagelse

Mere info

Hvordan lykkes man som lokalafdeling med at få opbakning til sine ideer? Kom og hør de gode erfaringer fra andre afdelinger. Facilitator: Jens la Cour, chefrådgiver i DN

Oplysninger følger


5. Hvem skal have plads i DN's hovedbestyrelse?

Mere info

Spørgsmålet om, hvordan DN’s hovedbestyrelse skal sammensættes er i det forløbne år flittigt blevet diskuteret på blandt andet VoresDN, i samråd og i hovedbestyrelsen. I drøftelserne er der også sat spørgsmålstegn ved de faglige udvalgs rolle og repræsentantskabets sammensætning. I denne workshop fortsætter vi diskussionen i selskab med facilitator Cecilie Seidelin Pedersen, der har erfaring fra flere organisationer, foreninger og bestyrelser og professionelt arbejder med bestyrelser og organisationsopbygning.


6. Marine naturnationalparker - hvad er status?

Mere info

Med Finansloven 2022 blev der afsat 10 mio. kr. årligt i 4 år, til at etablere marine naturnationalparker i hhv. Øresund og Lillebælt. De marine NNP’er blev en del af de politiske forhandlinger ifm. første runde af havplanen, men strandende da der kom valg og ny regering. Og siden valget er der ikke sket noget som helst, og parkerne er endnu ikke realiseret. Kom og hør om sekretariatets arbejde med parkerne og vores forslag til definition, afgræsning og forvaltning af områderne. Facilitator: Therese Goodley Dannisøe Nissen, natur- og miljøpolitisk rådgiver i DN.

14:05
Naturaktiviteter,
vælg mellem:


1. Nordisk skovbad og velvære-aktiviteter i naturen

Mødested: teltet med boder på naturpladsen

Mere info

I denne naturworkshop kan du få en smagsprøve på naturens helbredende kræfter. Med inspiration fra det det traditionelle japanske skovbad ”shinrin-yoku” får du mulighed for at tage et bad i naturens atmosfære og mærke, hvordan natur, krop og psyke hænger sammen. Efter skovbadet kan du få inspiration til, hvordan du i lokalafdelingen kan åbne naturens verden for andre på nye måder end gennem de klassiske naturoplevelser. Naturvejleder og skovbadsguide Ann Berit Frostholm faciliterer.


2. Fredningsvandring i Vejle Ådal

Mødested: bus foran hovedindgangen

Mere info

Tag med på fredningsvandring i Vejle Ådal, en af de mest karakteristiske ådale i det danske glaciale landskab og en vigtig kilde til forståelse af landskabsdannelsen under og efter sidste istid. I det smukke kuperede terræn kan man opleve mange kilder og vandløb, lysåbne overdrev, små skovpletter samt et rigt, dyre- og planteliv. Dele af Ådalen ved Nybjerg Mølle er fredet i 1980 og der er rejst ny fredningssag i 2017 for 847 ha., som blev stadfæstet i 2021. Vi kører i bus til Runkenbjerg, hvor Vejle Å slår et 180 graders skarpt sving, og hvorfra der er fantastisk udsigt over Vejle og Egtved Ådale. På turen deltager fredningsleder fra DN Birgitte Bang Ingrisch, Lars Kromann-Larsen, Westy Esbensen og Christian B. Skipper, alle frivillige i DN Vejle. Turens længde er cirka fem kilometer. Husk fornuftigt fodtøj.


3. Vandretur gennem Engelsholm Sønderskov

Mødested: bus foran hovedindgangen

Mere info

Engelsholm Sønderskov ligger i Vejle Ådals kuperede terræn. Det er en flot løvskov med rislende vandløb og mange gamle bøgetræer. Skoven er en skræntskov med flotte udsigter over ådalen og mange naturværdier, som f.eks. Europas største ugle, stor hornugle, Danmarks største spætte, den kragestore sortspætte samt den smukke grønspætte, grævlingen, mosser og insekter. Den Danske Naturfond købte i 2022 Engelsholm Sønderskov med det formål at lade skoven udvikle sig til naturlig skov. Bo Levesen, som er biolog og projektleder i Vejle Kommune, er guide på en vandretur gennem skoven. Vi kører i bus til og fra Engelsholm Sønderskov.
Varighed: 2 timer


4. Oplev vild og varieret natur i Kragelund Mose - alle pladser er besat

Mødested: bus foran hovedindgangen

Mere info

Alle pladser er desværre optaget. Tag med på tur til Kragelund Mose i Vejen Kommune, hvor årets dyreven Martin Sandager arbejder med rewilding af den lysåbne mose. Ved at grave vandhuller i området, sætte robuste kvægracer ind og rydde det for birk, pil og nåletræer er det i dag lykkedes at skabe vild og varieret natur i den 17 ha store mose. Vi kører i bus til mosen, hvor Martin Sandager viser rundt. Terrænet i mosen kan være mudret og uvejsomt, så godt fodtøj og god balance er en fordel.


5. Tips og tricks til små naturaktiviteter

Mødested: ved bålet på naturpladsen

Mere info

Kom og få tips og tricks til små aktiviteter, der kan understøtte dit budskab og øge opmærksomheden, når du holder arrangementer – for eksempel i skoven, på engen, ved vandhullet eller langs stranden. For mange mennesker virker det godt ”at lytte og forstå med fingrene” – at lave en lille aktivitet, der bringer flere sanser i spil og understøtter det emne, turen handler om. I denne workshop giver vi tips og tricks til små aktiviteter, der ikke kræver meget grej eller lang forberedelse, som du kan have i din værktøjskasse, når du holder ture. Workshoppen foregår på Vingsted Centret.

16:30
Kaffe på Naturpladsen

17:00
Repræsentantskabsmøde begynder - sal B

19:00
Middag og festtale ved miljøminister Magnus Heunicke - sal A

21:00
Koncert med Afenginn

Mere info

Fyr den af på dansegulvet til tonerne fra det prisbelønnede band Afenginn, som spiller en blanding af punk, world og nordisk folkemusik.
Søndag den 28. April

07:30-9:00
Morgenmad - restauranten

9:00
Repræsentantskabsmøde fortsat - sal B

12:45
Frokost

15:15
Farvel og tak for i dag