Var det ikke for påklædningen, kunne billedet herover lige så godt være 150 år gammelt – men det er også billedet af moderne frivillige naturpleje, hvor børnefamilier som ældre mødes om en sjov aktivitet der giver mening både for naturen det personlige velbefindende.

På mange måder er naturpleje et selvmodsigende begreb, da ”natur” er det, der ”kommer af sig selv”. Mange af de naturtyper, vi kender som typiske danske, er et resultat af menneskelig aktivitet. Det gælder blandt andet enge, overdrev og heder.

Måden vi bruger landskabet på, har ændret sig dramatisk gennem de sidste 50 år: Dels er mere land taget under plov, dræning har taget vandet ud af landskabet og områder der før blev græsset eller brugt til hø vokser til i krat og skov. Vi skal aktivt gøre noget, hvis ikke naturværdierne skal forsvinde; og denne indgriben er naturpleje. Her har myndighederne et kæmpe ansvar, men private lodsejere og frivillige spiller også en aktiv rolle. Naturplejenetværket arbejder for at fremme naturplejen på alle niveauer.

Netværkets formål og aktiviteter

Naturplejenetværket arbejder aktivt for at få plejet mere natur - dels gennem egen pleje, vidensdeling om pleje; dels gennem påvirkning af lodsejere og myndighedr. Naturplejenetværkets medlemmer får positive kontakter til DN's afdelinger og andre naturinteresserede borgere, fx ved at arbejde i naturpleje- og græsningsforeninger. Aktiv naturpleje er blandt andet græsning, høslæt, optrækning af planter, bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, gyvel og andre invasive arter. Værd at nævne er også regulering af arter, der fylder for meget, for eksempel kærstar og havtorn.

Eksempler på aktiviteter:

  • Medlemmer af netværket er frivillige på masser af naturplejearrangementer landet over.
    Læs mere om arrangementerne og find dem her.
  • Netværkstræf med fokus på aktiv naturpleje. Netværket mødes en gang årligt for at udføre konkret naturplejearbejde, se på naturpleje i praksis, diskutere naturpleje og erfaringsudveksle.
  • Høslætkurser. Netværket har sammen med sekretariatet sat ekstra fokus på høslæt med le, som en sjov og virkelig effektiv naturpleje af små arealer.
  • Naturpleje- og græsserforeninger. Netværket har gennem en årrække bidraget med erfaringer og viden til nye naturpleje- og græsningsforeninger. Mange af netværkets medlemmer er aktive i frivillig naturpleje rundt om i Danmark.
  • Naturplejenetværket står til rådighed og formidler viden om naturpleje. Mange af medlemmerne har enten ekspertviden eller praktisk erfaring med naturpleje. Netværket vil gerne hjælpe nye naturplejeaktiviteter i gang.

Kontakt

Formand:
Anna Bodil Hald
annabodil.hald@gmail.com
Tlf.: 21 42 23 30

Tilmeld dig netværket

Når du melder dig ind i et netværk, bliver du inviteret ind i netværkets arbejdsrum i Podio.
Meld dig ind i et netværk
Læs om netværk på Podio
Mere om DN's netværk

Næste træf: 11. - 12. maj 2019

Natur i Odsherred:

I samarbejde med Odsherred Kommune, tre frivillige plejegrupper, lokale lodsejere og især DN Odsherred skal vi besøge og pleje forskellige naturtyper og naturlokaliteter, og diskutere naturpleje, hvornår, hvordan og hvorfor. Vi har denne gang fokus på færre områder, hvor vi så gør en større indsats. Vi bor primitivt, men naturmæssigt dejligt. I løbet af og efter en dags hårdt arbejde nyder vi lokal mad med bl.a. urter fra den lokale natur. Der er mulighed for at overnatte fra fredag, vi skriver ud til alle tilmeldte og koordinerer dette op til træffet.

På gensyn i naturen!

Læs indbydelse og program (som PDF)

Tilmed dig her (vær opmærksom på kurserne er datosorteret)

alt
Peter Baloo Laurents
Naturvejleder