> Se også netværkets Facebookside

Eksempler på aktiviteter:

  • Medlemmer af netværket er frivillige på masser af naturplejearrangementer landet over.
    Læs mere om arrangementerne og find dem her.
  • Netværkstræf med fokus på aktiv naturpleje. Netværket mødes en gang årligt for at udføre konkret naturplejearbejde, se på naturpleje i praksis, diskutere naturpleje og erfaringsudveksle.
  • Høslætkurser. Netværket har sammen med sekretariatet sat ekstra fokus på høslæt med le, som en sjov og virkelig effektiv naturpleje af små arealer.
  • Naturpleje- og græsserforeninger. Netværket har gennem en årrække bidraget med erfaringer og viden til nye naturpleje- og græsningsforeninger. Mange af netværkets medlemmer er aktive i frivillig naturpleje rundt om i Danmark.
  • Naturplejenetværket står til rådighed og formidler viden om naturpleje. Mange af medlemmerne har enten ekspertviden eller praktisk erfaring med naturpleje. Netværket vil gerne hjælpe nye naturplejeaktiviteter i gang.

Måden vi bruger landskabet på, har ændret sig dramatisk gennem de sidste 50 år: Dels er mere land taget under plov, dræning har taget vandet ud af landskabet og områder der før blev græsset eller brugt til hø vokser til i krat og skov. Vi skal aktivt gøre noget, hvis ikke naturværdierne skal forsvinde; og denne indgriben er naturpleje. Her har myndighederne et kæmpe ansvar, men private lodsejere og frivillige spiller også en aktiv rolle. Naturplejenetværket arbejder for at fremme naturplejen på alle niveauer.

Netværkets formål og aktiviteter

Naturplejenetværket arbejder aktivt for at få plejet mere natur - dels gennem egen pleje, vidensdeling om pleje; dels gennem påvirkning af lodsejere og myndighedr. Naturplejenetværkets medlemmer får positive kontakter til DN's afdelinger og andre naturinteresserede borgere, fx ved at arbejde i naturpleje- og græsningsforeninger. Aktiv naturpleje er blandt andet græsning, høslæt, optrækning af planter, bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, gyvel og andre invasive arter. Værd at nævne er også regulering af arter, der fylder for meget, for eksempel kærstar og havtorn.

Kontakt

Formand:
Anna Bodil Hald
annabodil.hald@gmail.com
Tlf.: 21 42 23 30

Tilmeld dig netværket

Når du melder dig ind i et netværk, bliver du inviteret ind i netværkets arbejdsrum i Podio.
Meld dig ind i netværket
Læs om netværk på Podio
Mere om DN's netværk

Se også netværkets Facebookside

Næste træf: 8. - 9. maj 2021

Træffet er fuldtegnet

Naturpleje i Syddjurs:

I samarbejde med Syddjurs Kommune, Nationalpark Mols Bjerge, muligvis nogle frivillige fra nationalparkgruppen, og især DN Syddjurs og DN Aarhus, skal vi besøge og pleje forskellige naturtyper og diskutere naturpleje - hvornår, hvordan og hvorfor. Vi får også tid til at botanisere og lytte til og se på fugle.

Vi har fokus på tre lokaliteter, som ligger tæt på hinanden (dvs. der er 3 til 6 km mellem de tre steder), hvor vi gør en større indsats.

Vi befrier et område med få planter af Opret kobjælde for vissent plantemateriale, Gyvel, Glansbladet hæg, Brombær og små egetræer. Vi regner med at brænde materialet i et bål.

Vi fjerner mindre fyrretræer på et par flotte højdedrag på et artsrigt overdrev, så en del af området kommer til at fremtræde som savanne-overdrev. Området overgår efterfølgende til græsning med heste.

Vi fjerner Ahorn og veteraniserer andre træer i en biodiversitetsskov. Denne skov huser Ahorn, gamle bøge- og egetræer, mange fine svampe, fugle og flagermus. Men der mangler mere stående dødt ved. Området vil forhåbentlig fremover indgå i en græsningsfold.

På gensyn i naturen!

Læs indbydelse og program (som PDF)

Tilmed dig her (vær opmærksom på kurserne er datosorteret)

alt
Majken Sundahl
Naturvejleder