Træffet holdes fra lørdag den 2. maj kl. 10 til søndag den 3. maj kl. 16.
Det er muligt at ankomme fredag den 1. maj, fra kl. 17.

Tilmelding senest fredag den 3. april 2020 på DN’s hjemmesides tilmeldingsmodul.

Deltagelse efter ’først til mølle’ princip. Vi går efter et maksimum på 30 overnattende deltagere.

Ved tilmelding skal man notere, om man kommer fredag, og om man i givet fald deltager i turen fredag aften. Efterfølgende udsender vi en mail om, hvem der kommer fredag.

Natur i Syddjurs
I samarbejde med Syddjurs Kommune, Nationalpark Mols Bjerge, muligvis nogle frivillige fra nationalparkgruppen, og især DN Syddjurs og DN Aarhus, skal vi besøge og pleje forskellige naturtyper og diskutere naturpleje - hvornår, hvordan og hvorfor. Vi får også tid til at botanisere og lytte til og se på fugle.

Vi har fokus på tre lokaliteter, som ligger tæt på hinanden (dvs. der er 3 til 6 km mellem de tre steder), hvor vi gør en større indsats.

Vi befrier et område med få planter af Opret kobjælde for vissent plantemateriale, Gyvel, Glansbladet hæg, Brombær og små egetræer. Vi regner med at brænde materialet i et bål.

Vi fjerner mindre fyrretræer på et par flotte højdedrag på et artsrigt overdrev, så en del af området kommer til at fremtræde som savanne-overdrev. Området overgår efterfølgende til græsning med heste.

Vi fjerner Ahorn og veteraniserer andre træer i en biodiversitetsskov. Denne skov huser Ahorn, gamle bøge- og egetræer, mange fine svampe, fugle og flagermus. Men der mangler mere stående dødt ved. Området vil forhåbentlig fremover indgå i en græsningsfold.

Lørdag aften vil der, efter en dags naturplejearbejde og en dejlig middag, blive mulighed for at netværke og udveksle erfaringer om naturpleje. Har du lyst til at holde et lille oplæg, eller bare kort fortælle om gode eller dårlige erfaringer med naturpleje, så giv gerne arrangørerne besked af hensyn til planlægning.

Tilmelding

For at udfylde formularen har du brug for:

  1. Dit medlemsnummer (finder du f.eks. på bagsiden af dit blad, næstøverst til venstre over dit navn)
  2. Dit postnummer (som du er registreret med i medlemssystemet)
  3. Din e-mailadresse (som du er registreret med i medlemssystemet)

...så hentes oplysningerne i medlemssystemet. Har du ikke en e-mail registreret, eller bliver oplysningerne ikke godkendt (fejl i en af oplysningerne), kontakter du Sonja Marita Poulsen på 3119 3266 eller smp@dn.dk.