Hovedbestyrelsen har vedtaget opdaterede rammer for netværk i DN gældende fra 17. april 2024.

> Rammepapir for DNs netværk april 2024

Her er de væsentligste praktiske rammer:

Ind- og udmeldelse
Man bliver medlem af et netværk ved at melde sig ind i netværkets arbejdsrum i Podio. Her kan netværket dele viden og dokumenter, og man har et klart overblik over, hvem der er medlemmer af netværket - og deres interesser og kompetencer, hvis medlemmet ellers har noteret dette i sin profil. Du melder dig ind i det enkelte netværk ved at gå ind på netværkssiden - følg linket i boksen her til højre. Ønsker du at melde dig ud igen, skal du blot forlade arbejdsrummet ("forlad workspace") i Podio.

Netværksaktiviteter
Netværkenes medlemmer beslutter selv deres aktiviteter inden for netværksrammerne, og man har som medlem selv ansvar for at holde gang i netværkets aktiviteter ved at bidrage til debatterne eller evt. arrangere konkrete aktiviteter. Nogle netværk fungerer udelukkende ved at udveksle viden og erfaringer på Podio, andre vælger også at afholde et årligt netværkstræf - det er op til netværkets medlemmer.

Netværkstræf
Alle netværk, som ønsker det, kan holde netværkstræf som udgangspunkt som dagstræf - se vejledning i Rammer for netværk 2024. Det er netværkets egne medlemmer, der står for planlægning, men man kan få hjælp hos Sekretariatet.
> Læs mere om planlægning af netværkstræf her

Årsberetning
Hvert netværk skal udarbejde en kort årlig redegørelse, som dokumenterer netværkets aktiviteter i forhold til de tre mål, som Repræsentantskabet har opstillet for netværkenes arbejde. Formålet er dels at give netværkets egne medlemmer et overblik over netværkets status og derved en anledning til at byde ind med udviklingsmuligheder, dels at give udenforstående et indblik i netværkets arbejde og derved en anledning til at melde sig ind. Årsberetningen/redegørelsen skal foreligge i netværkets arbejdsrum i Podio ved udgangen af januar måned, hvorefter Sekretariatet vil lægge den på netværkets præsentationsside på dn.dk og informere herom i DN Aktiv.

Deltagelse på Repræsentantskabsmødet
Netværk har ifølge vedtægterne ret til at sende en observatør til DN's repræsentantskabsmøder. Hold øje med invitationen i DN Aktiv. Netværkets medlemmer afklarer selv indbyrdes, hvem der evt. skal deltage på netværkets vegne.

Oprettelse af nye netværk
Er der ønske om at oprette et nyt netværk, skal man kontakte Sekretariatet, som opretter et arbejdsrum i Podio til netværket. For at reklamere for netværkets eksistens, kan man sætte et indlæg i DN Aktiv og få oprettet en præsentationsside på www.dn.dk.

alt
Jenny Marie Kruse
Organisationskonsulent

Vil du være med i et netværk?

Se oversigten over netværk i DN og anmod om at være med i det eller de netværk, der interesserer dig.

> Se listen og meld dig til her