Her er de væsentligste praktiske rammer:

Ind- og udmeldelse
Man bliver medlem af et netværk ved at melde sig ind i netværkets arbejdsrum i Podio. Her kan netværket diskutere og dele viden og dokumenter, og man har et klart overblik over, hvem der er medlemmer af netværket - og deres interesser og kompetencer, hvis medlemmet ellers har noteret dette i sin profil. Du melder dig ind i det enkelte netværk ved at gå ind på netværkssiden - følg linket i boksen her til højre. Ønsker man at melde sig ud igen, skal man blot forlade arbejdsrummet ("forlad workspace") i Podio.

Netværksaktiviteter
Netværkenes medlemmer beslutter selv deres aktiviteter inden for netværksrammerne, og man har som medlem selv ansvar for at holde gang i netværkets aktiviteter ved at bidrage til debatterne eller evt. arrangere konkrete aktiviteter. Nogle netværk fungerer udelukkende ved at udveksle viden og erfaringer på Podio, andre vælger også at afholde et årligt netværkstræf - det er op til netværkets medlemmer.

Netværkstræf
Alle netværk, som ønsker det, kan holde ét årligt netværkstræf efter aftale med Sekretariatet, idet der som udgangspunkt gælder, at der skal være et rimeligt antal deltagere i forhold til netværkets medlemstal – som udgangspunkt mindst 15 deltagere. Det er netværkets egne medlemmer, der står for planlægning, men man kan få hjælp hos Sekretariatet.
> Læs mere om planlægning af netværkstræf her

Årsberetning
Hvert netværk skal udarbejde en kort årlig redegørelse, som dokumenterer netværkets aktiviteter i forhold til de tre mål, som Repræsentantskabet har opstillet for netværkenes arbejde. Formålet er dels at give netværkets egne medlemmer et overblik over netværkets status og derved en anledning til at byde ind med udviklingsmuligheder, dels at give udenforstående et indblik i netværkets arbejde og derved en anledning til at melde sig ind. Årsberetningen/redegørelsen skal foreligge i netværkets arbejdsrum i Podio ved udgangen af januar måned, hvorefter Sekretariatet vil lægge den på netværkets præsentationsside på dn.dk og informere herom i DN Aktiv.

Deltagelse på Repræsentantskabsmødet
Netværk har ifølge vedtægterne ret til at sende en observatør til DN's repræsentantskabsmøder. Hold øje med invitationen i DN Aktiv. Netværkets medlemmer afklarer selv indbyrdes, hvem der evt. skal deltage på netværkets vegne.

Oprettelse af nye netværk
Er der ønske om at oprette et nyt netværk, skal man kontakte Sekretariatet, som opretter et arbejdsrum i Podio til netværket. For at reklamere for netværkets eksistens, kan man sætte et indlæg i DN Aktiv og få oprettet en præsentationsside på www.dn.dk.

Object reference not set to an instance of an object.