Når der skal planlægges et netværkstræf, kan sekretariatet hjælpe med forskellige praktiske ting som annoncering, tilmelding og bookning af lokaler. Her er en praktisk huskeliste over, hvordan man griber netværkstræffet an.

  • Find en dato for træffet. Her er det en god idé at tjekke DN's kalender over kurser, kampagner og den slags, så man så vidt muligt gør det muligt for alle at komme. Spørg evt. netværksmedlemmerne i Podio, hvilken dag der passer bedst (brug evt. muligheden for at stille spørgsmål i statusfeltet i aktivitetsstrømmen). Man kan også bruge en såkaldt "doodle" til at afklare, hvilket tidspunkt flest medlemmer kan deltage, www.doodle.com.
  • Planlæg indhold og book evt. oplægsholdere. Tal evt. med en fagmedarbejder i sekretariatet for sparring om relevante emner, problemstillinger og oplægsholdere.
  • Find et sted, hvor træffet skal afholdes. I forbindelse med Naturens Universitet har sekretariatet erfaringer med steder, som vi kan anbefale i forhold til pris og økologi. Hvis sekretariatet skal booke stedet for jer, så kontakt Sonja M. Poulsen, smp@dn.dk. Hvis I selv kender et sted og selv vil booke, skal I være opmærksom på dels at bede om økologisk forplejning og dels at notere jer fristen for afbestilling, så vi ikke risikerer at skulle betale for pladser, vi ikke har brug for.
  • Oprettelse af tilmeldingsformular og repræsentationsside på Aktivsiden. Send information om tid, sted, indhold og tilmeldingsfrist samt de optioner, deltagerne skal forholde sig til ifm. deres tilmelding; eks. mulighed for enkeltværelse (mod et evt. tillæg), ønske eller tilbud om samkørsel, mulighed for afhentning på station eller særlige ønsker til bespisning til Jenny Marie Kruse, jenny@dn.dk. Herefter får I et link til tilmeldingssiden samt automatisk opdateret liste over tilmeldte i netværkets Podio-arbejdsrum.
  • Send information ud til netværkets medlemmer med link til tilmelding via tilmeldingslink på Aktivsiden. Send desuden tekst til DN Aktiv til aktiv@dn.dk, hvis I ønsker at annoncere for netværkstræffet her også.

Efter netværkstræffet er afholdt:

  • Der skal evt. skrives et referat, som lægges under Møder i Podio, så alle netværkets medlemmer kan se det.
  • Udgiftsbilag samles sammen, og der udfyldes refusionsblanket, som sendes til økonomiafdelingen. Husk at påføre netværkets navn.
  • De enkelte medlemmer sender kørselsrefusionsblanket til økonomiafdelingen.

alt
Jenny Marie Kruse
Organisationskonsulent