Danmarks Naturfredningsforening har en række udvalg, hvor eksperter stiller deres viden til rådighed for foreningen - formelt set for Hovedbestyrelsen (HB). Der er to grupper af faglige udvalg: De 'vedtægtsbundne udvalg' (vedtægternes § 12) og de 'øvrige udvalg' (vedtægternes § 13).

De vedtægtsbundne udvalg indgår med navns nævnelse i vedtægterne og kan kun oprettes eller nedlægges gennem en vedtægtsændring ved beslutning i Repræsentantskabet. Deres kommissorier fastlægges af repræsentantskabet.

Udvalgenes formænd vælges af repræsentantskabet for 3-årige perioder, og formændene er 'fødte' medlemmer af HB. De menige udvalgsmedlemmer vælges for 3-årige perioder af HB.

DN har tre vedtægtsbundne udvalg og et enkelt udvalg nedsat af HB: