Fagområdet for Miljøfagligt Udvalg er bæredygtig udvikling og beskyttelse af vand, jord og luft imod forurening, KLIMA samt genanvendelse af ressourcerne i affald.

Kontaktinfo

Hvis du vil vide mere om udvalgets arbejde, kan du kontakte udvalgets sekretær Jens la Cour.

Medlemmer

Hans Jürgen Stehr (formand)
Birgitte Marcussen
Bjarne Holm Jakobsen
Erling Rørdam
John Clausen
John Nordbo
Jørn Jespersen
Kim Christiansen
Kristian Syberg
Lisbet Ogstrup
Mette Blæsbjerg
Michael Olesen
Peter Bach
Stiig Markager
Sofus Rex
Søren Storgaard Sørensen
Thorkild Kjeldsen

> Liste over medlemmer af Miljøfagligt Udvalg med CV

alt
Jens la Cour
Chefrådgiver, EU miljøpolitik og interessevaretagelse
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 45