Vandretur i Tåstruplandet – nyligt fredet naturperle
Godt 10 km vest for Aarhus ligger et 220 ha stort sammenhængende naturområde som efter flere års arbejde endelig blev fredet i 2019 ved afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Naturen i området er meget varieret og består af flere landskabstyper som skov, mose, sø, eng og kær; den nordlige og sydlige del er endvidere udpeget som Natura 2000.

I 2022 er trampestierne i området blevet markeret, og der er opsat tavler med formidling af områdets righoldige naturværdier. En af stierne udgør en rundtur på ca. 9 km, og det bliver en del af denne sti, der indgår i dagens ekskursion – en strækning på ca. 5 km i kuperet terræn.

Praktisk:
Turen varer ca. 3 timer, inkl. transport og kaffepause. Nogle passager kan være våde, så tilpas fodtøj efter vejret. Distance ca. 5 km.