Skovnetværkets formål

Skovnetværkets interesseområde omfatter skov, skovrejsning og træer generelt. Netværkets formål er at medvirke til:

 • videndeling om skov mellem afdelingerne, sekretariatet, forretningsudvalget, DNs netværk, repræsentantskabet og de rådgivende udvalg.
 • at skovnaturens muligheder og udfordringer i forhold til biodiversitet, friluftsliv, kulturhistorie, klimatilpasning m.m. får opmærksomhed i DN.
 • at DN lokalt og centralt arbejder aktivt for at naturkvaliteten i skovene stiger.
 • at DN altid har en opdateret og relevant politik for skov.

Skovnetværkets aktiviteter

Netværket bidrager til at opfylde sit formål gennem:

 • at inspirere og sprede viden til andre i netværket om skov i Danmark, f.eks. om skovbrugerrådene, konkrete skovprojekter, aktiviteter, regler, oplevelser mv.
 • at debattere skovrelaterede emner åbent på netværkets mailingliste og i netværksdebatten på Frivillighjemmesiden.
 • at tage initiativ til DN-skovaktiviteter, f.eks. knyttet til Skovens Dag (2. søndag i maj) eller Naturens Dag (2. søndag i september) eller den internationale biodiversitetsdag 22. maj hvert år. Eventuelt sammen med andre af DNs netværk eller i konkret samarbejde med en eller flere lokale afdelinger.
 • at afholde et DN-skovtræf/skovkursus ca. en gang om året.
 • at afholde og deltage i arbejdsmøder, hvis relevant.
 • at komme med konstruktivt input til høringer.
 • at følge debatter til dørs i form af konkret output, f.eks. idékatalog på hjemmesiden.
 • at fortælle andre om DN’s arbejde for skovnaturen.

Netværkets leveregler

I skovnetværket er der plads til bredde i diskussionerne. Vi kan opleve glæde ved at være uenige og få afprøvet vores meninger i en konstruktiv debat. Vi er sammen ansvarlige for fællesskabet på frivillighedens vilkår. DNs udpegede repræsentanter i Skov- og Naturstyrelsens brugerråd har et særligt ansvar for at holde netværket informeret. Alle kan bidrage til et aktivt og positivt netværk.

Kontakt

Nora Skjernaa Hansen
nsh@dn.dk

Tilmeld dig netværket

Når du melder dig ind i et netværk, bliver du inviteret ind i netværkets arbejdsrum i Podio.
Meld dig ind i et netværk
Læs om netværk på Podio
Mere om DN's netværk

Skovnetværkstræf i Rold Skov og Høstemark Skov 28.-29. september

I år handler træffet om biodiversitet og klimaeffekter af bl.a. urørt skov og påvirkning fra græssende dyr. Vi holder til på vandrerhjem, hvor flere oplægsholdere vil klæde os grundigt på og lægge op til debat. Derefter tager vi ud Naturstyrelsens del af Rold Skov, hvor en del er ved at blive indfaset som urørt skov, og til en guidet tur i den ellers lukkede Høstemark Skov under Aage V. Jensen Naturfond.

> Se program
> Tilmelding ikke længere mulig

Spørgsmål kan rettes til:

Morten Simonsen
mortensimonsen@missax.dk, tlf 4240 0859

Nora Skjernaa Hansen
nsh@dn.dk, tlf 3119 3260