Skovnetværkets formål

Skovnetværkets interesseområde omfatter skov, skovrejsning og træer generelt. Netværkets formål er at medvirke til:

 • videndeling om skov mellem afdelingerne, sekretariatet, forretningsudvalget, DNs netværk, repræsentantskabet og de rådgivende udvalg.
 • at skovnaturens muligheder og udfordringer i forhold til biodiversitet, friluftsliv, kulturhistorie, klimatilpasning m.m. får opmærksomhed i DN.
 • at DN lokalt og centralt arbejder aktivt for at naturkvaliteten i skovene stiger.
 • at DN altid har en opdateret og relevant politik for skov.

Skovnetværkets aktiviteter

Netværket bidrager til at opfylde sit formål gennem:

 • at inspirere og sprede viden til andre i netværket om skov i Danmark, f.eks. om skovbrugerrådene, konkrete skovprojekter, aktiviteter, regler, oplevelser mv.
 • at debattere skovrelaterede emner åbent på netværkets mailingliste og i netværksdebatten på Frivillighjemmesiden.
 • at tage initiativ til DN-skovaktiviteter, f.eks. knyttet til Skovens Dag (2. søndag i maj) eller Naturens Dag (2. søndag i september) eller den internationale biodiversitetsdag 22. maj hvert år. Eventuelt sammen med andre af DNs netværk eller i konkret samarbejde med en eller flere lokale afdelinger.
 • at afholde et DN-skovtræf/skovkursus ca. en gang om året.
 • at afholde og deltage i arbejdsmøder, hvis relevant.
 • at komme med konstruktivt input til høringer.
 • at følge debatter til dørs i form af konkret output, f.eks. idékatalog på hjemmesiden.
 • at fortælle andre om DN’s arbejde for skovnaturen.

Netværkets leveregler

I skovnetværket er der plads til bredde i diskussionerne. Vi kan opleve glæde ved at være uenige og få afprøvet vores meninger i en konstruktiv debat. Vi er sammen ansvarlige for fællesskabet på frivillighedens vilkår. DNs udpegede repræsentanter i Skov- og Naturstyrelsens brugerråd har et særligt ansvar for at holde netværket informeret. Alle kan bidrage til et aktivt og positivt netværk.

Kontakt

Nora Skjernaa Hansen
nsh@dn.dk

Tilmeld dig netværket

Når du melder dig ind i et netværk, bliver du inviteret ind i netværkets arbejdsrum i Podio.
Meld dig ind i et netværk
Læs om netværk på Podio
Mere om DN's netværk

NETVÆRKSTRÆF

Netværket holder træf på Bornholm den 29-30 september.

Læs programmet her

Tilmeld dig her

Spørgsmål kan rettes til arrangementsgruppen:

Morten Simonsen
mortensimonsen@missax.dk, tlf 4240 0859

Birgitte Marcussen
birgitte@danfoss.com, tlf 2320 9357

Sebastian Jonshøj
jonshoej@gmail.com, tlf 6160 3401

Nora Skjernaa Hansen
nsh@dn.dk, tlf 3119 3260