Skovnetværkets formål

Skovnetværkets interesseområde omfatter skov, skovrejsning og træer generelt. Netværkets formål er at medvirke til:

 • videndeling om skov mellem afdelingerne, sekretariatet, forretningsudvalget, DNs netværk, repræsentantskabet og de rådgivende udvalg.
 • at skovnaturens muligheder og udfordringer i forhold til biodiversitet, friluftsliv, kulturhistorie, klimatilpasning m.m. får opmærksomhed i DN.
 • at DN lokalt og centralt arbejder aktivt for at naturkvaliteten i skovene stiger.
 • at DN altid har en opdateret og relevant politik for skov.

Skovnetværkets aktiviteter

Netværket bidrager til at opfylde sit formål gennem:

 • at inspirere og sprede viden til andre i netværket om skov i Danmark, f.eks. om skovbrugerrådene, konkrete skovprojekter, aktiviteter, regler, oplevelser mv.
 • at debattere skovrelaterede emner åbent på netværkets mailingliste og i netværksdebatten på Frivillighjemmesiden.
 • at tage initiativ til DN-skovaktiviteter, f.eks. knyttet til Skovens Dag (2. søndag i maj) eller Naturens Dag (2. søndag i september) eller den internationale biodiversitetsdag 22. maj hvert år. Eventuelt sammen med andre af DNs netværk eller i konkret samarbejde med en eller flere lokale afdelinger.
 • at afholde et DN-skovtræf/skovkursus ca. en gang om året.
 • at afholde og deltage i arbejdsmøder, hvis relevant.
 • at komme med konstruktivt input til høringer.
 • at følge debatter til dørs i form af konkret output, f.eks. idékatalog på hjemmesiden.
 • at fortælle andre om DN’s arbejde for skovnaturen.

Netværkets leveregler

I skovnetværket er der plads til bredde i diskussionerne. Vi kan opleve glæde ved at være uenige og få afprøvet vores meninger i en konstruktiv debat. Vi er sammen ansvarlige for fællesskabet på frivillighedens vilkår. DNs udpegede repræsentanter i Skov- og Naturstyrelsens brugerråd har et særligt ansvar for at holde netværket informeret. Alle kan bidrage til et aktivt og positivt netværk.

Skovnetværkets træf afholdes 28. - 29. sep. 2024 på:

Danhostel Faxe, Østervej 4 4640 Faxe

Mere info om stedet fås på Danhostels Faxes hjemmeside

Get your free webform from Podio
alt
Anders Horsten
Naturpolitisk rådgiver

Skovnetværkstræf 2024

Skovnetværkstræf i 2024 bliver på Danhostel Faxe på Midtsjælland den 28.-29. september. Planlægningsgruppe er Lilian Nielsen, Birgitte Marcussen og Morten Simonsen. Rådgiver i sekretariatet for skovnetværket er Anders Horsten.

Tilmeld dig netværket

Når du melder dig ind i et netværk, bliver du inviteret ind i netværkets arbejdsrum i Podio.

Tilmeld dig
Læs om netværk på Podio
Mere om DN's netværk