Vi er en gruppe som ønsker at starte et Råstofnetværk op.

Samfundet har brug for råstoffer og derfor planlægges der mange nye graveområde nu og i fremtiden.

Hvordan forholder DN sig? En råstofgrav kan være et stort indgreb i naturen, både fysisk og planmæssigt, men det kan også være en mulighed for ny natur hvis vi kender vores besøgstid.

DN bør få en råstofpolitik og opbygge en viden således at vi står stærk rustet i det fremtidige arbejde, og husk at råstoffer ikke kun er sten og grus. Det er også kridt, moler, grundvand og meget andet. Det både til lands og til vands.

Kontakt for yderligere oplysninger

Initiativtager:
Michael Løvendal Kruse, DN Stevns
michael@loevendal.dk

Tilmeld dig netværket

Når du melder dig ind i et netværk, bliver du inviteret ind i netværkets arbejdsrum i Podio.

Tilmeld dig
Læs om netværk på Podio
Mere om DN's netværk