> Gå til tilmelding til Klimanetværkstræf den 18. sep. 2021

Bekymrer klimaforandringerne og konsekvenserne af den globale opvarmning også dig? Har du lyst til selv at gøre en forskel konkret og lokalt her i Danmark? Så kan du som medlem af foreningen blive aktiv i DN's Klimanetværk.

I Klimanetværket erfaringsudveksler vi om lokale, konkrete og nationale vinkler på klimatilpasningsproblematikken. Fælles for netværkets medlemmer er en interesse for at finde løsninger, der kan reducere CO2 udledningen.

Som medlem af Danmarks Naturfredningsforening har vi desuden en særlig interesse for klimaforandringernes betydning for vores natur. Allerede i dag er naturen hårdt trængt af store mængder næringsstoffer samt for få og usammenhængende naturområder.

Klimaforandringerne kan understøtte denne dårlige udvikling af naturens vilkår og bl.a. medføre uønskede opblomstringer af invasive arter på bekostning af diversiteten i den danske, vilde natur.

Netværkets formål og aktiviteter

Klimanetværket ønsker at fremme NGO-klimainitiativer, der reducerer klimagasudledningerne og sikrer en varieret natur i et ændret klima. Det handler om vedvarende energi, bæredygtig transport og energibesparelser.

Fokusområder:

  • Indsamling og formidling af viden om klima - særlig i relation til lokale initiativer
  • Synliggørelse af netværket og dets aktiviteter
  • Koordinering af interne og eksterne aktiviteter
  • Opsøgende virksomhed/spredning i forhold til andre organisationer, regioner, kommuner og erhvervsliv
  • Idébank/tænketank, hvorfra konkrete nye projekter opstår

Eksempler på aktiviteter:

  • Klimanetværket arrangerer årligt to netværkstræf for netværkets medlemmer. Her erfaringsudveksler netværkets medlemmer om især lokale klimainitiativer.
  • Klimanetværkets koordinationsgruppe bidrager med høringssvar samt faglige og politiske input til DN's politikker.
  • Klimanetværket arrangerer interne og eksterne debatarrangementer.
  • Klimanetværket understøtter arbejdet med DN's Klimakommuner - både i forhold til rekruttering, udvikling og fastholdelse af klimakommunerne.
  • Klimanetværket udgiver DN Klimainfo, som sendes til alle netværkets medlemmer

Kontakt

Formand:

Næstformand
Carsten O. Hansen
carslisb@drejerbanken.dk
Tlf. 64471191 / 51327607

Koordineringsgruppe:
Uwe Lindholdt
uwelindholdt@gmail.dk
29 89 06 03

Irene Rønnow
irnow@post12.tele.dk
20 60 42 62

Sussi Handberg
sussihandberg@gmail.com
Tlf. 24 48 40 45

Inger Schiel-Madsen
ingerschielmadsen@gmail.com
Tlf. 31901331

John Valeur
john@valeur.nu
Tlf. 56501449

Sara Nielsen
Sen26@hotmail.com
Tlf. 22885393

Tilmeld dig netværket

Når du melder dig ind i et netværk, bliver du inviteret ind i netværkets arbejdsrum i Podio.
Meld dig ind i et netværk
Læs om netværk på Podio
Mere om DN's netværk