DNs Klimanetværk er åbent for at alle aktive medlemmer i DN med interesse for lokalt klimaarbejde. Netværket deltager også i DNs nationale diskussion om vejen frem mod et bedre klima.

Byrådene er i høj grad aktører i klimaomstillingen. Der foregår mange aktiviteter på kommunalt plan, som definerer retning og hastighed frem mod et klima i pagt med naturen. I stort set alle kommuner findes en afdeling af DN.

Etablering af Best Practice

Formålet med Klimanetværket er at folde de lokale udfordringer og de lokale erfaringer med kommunalt klimaarbejde ud, så de bliver synlige og operative for andre i netværket: Alt for meget arbejde laves for mange gange, fordi vi ikke i vores egen afdeling gør brug af andres erfaringer. Og måske bliver arbejdet opgivet pga. manglende tid, viden eller overskud. Og det er der ikke tid til.

Synliggøre viden om klimarelaterede problemer og teknologier

Klimanetværkets medlemmer deler klimaviden. Det kan være viden om bedste brug af nuværende teknologier, nye teknologier (fx PtX, pyrolyse, damvarmelagre), – eller måder at indrette samfundet på, så klimabelastningen mindskes (fx med braklægning, roadpricing). Det kan også være viden om, hvordan vi får indflydelse på kommunens arbejde i såvel den politiske beslutningsproces, som i forvaltningens udmøntning.

Ambition

For at understøtte det øgede klimafokus på tværs af DN er det ambitionen, at så mange afdelinger som muligt er repræsenteret i netværket. Således sikrer vi den bedste varetagelse af de mange regionale og lokale problemstillinger, der knytter sig til den grønne omstilling.

Klimanetværkets virke understøttes af DN Sekretariatet, med adgang til faglig viden og praktisk hjælp til netværkets aktiviteter, indenfor rammerne af den til enhver tid gældende Aktivitetsplan.

Arbejdsform

Vi bruger et årligt fysisk træf til at opbygge viden og styrke netværket.

Hver eller hver anden af de andre af årets måneder mødes vi til et virtuelt træf. Der vil være et eller flere emner som fremlægges – og mulighed for spørgsmål til og debat om emnet.

Podio er stedet, hvor erfaringer og udfordringer luftes – og kontakt mellem enkeltmedlemmer om den enkelte sag knyttes. Ping-pong mellem medlemmer egner sig tit bedre til fysisk / virtuelt møde eller pr. mail.

Klimaviden samles ligeledes på Podio, der aktivt holdes opdateret

Endelig er Podio også stedet, hvor træf annonceres og referater udgives.

Initiativtagere:

Willy Retvig, DN Silkeborg
retvig@retvigconsult.dk

Kurt Søe, DN Aarhus
kurt.soe@gmail.com

Tilmeld dig netværket

Når du melder dig ind i et netværk, bliver du inviteret ind i netværkets arbejdsrum i Podio.

Tilmeld dig
Læs om netværk på Podio
Mere om DN's netværk