Havet er Danmarks største vilde naturområde, det er havet og vores kyster der kendetegner os som land. Det er derfor et indenlysende interesseområde for DN.

Havnetværkets interesseområde er det danske havterritorium, inklusiv fjorde, bugter og vige. Og de dertil knyttet kyster. Interesseområdet er alle aspekter af dette.

Formålet med havnetværket er erfaringsudveksling, debat og at understøtte og styrke DN's arbejde med havet og de dertil knyttet områder.

DN bør have fokus på havet fordi at det udover at være vores største naturområde, også er under et stadigvæk stigende pres med udnyttelse af dets resurser og ændringer på grund af klimaforandringerne. Respekten for biodiversiteten og den naturlige geomorfologi i havet bør være et kerneområde for DN.

Hvis du interesserer dig for havet eller er aktiv i en DN-afdeling der støder op til en kyst så bør dette netværk have din opmærksomhed.

Kontakt for yderligere oplysninger

Initiativtager:
Michael Løvendal Kruse, DN Stevns
michael@loevendal.dk

Tilmeld dig netværket

Når du melder dig ind i et netværk, bliver du inviteret ind i netværkets arbejdsrum i Podio.

Tilmeld dig
Læs om netværk på Podio
Mere om DN's netværk