Netværket er nedsat i 2022, på baggrund af den vedtagne strategi for børneområdet, og formålet er at sikre bredest mulig erfarings- og vidensdeling omkring børne- og familierettede aktiviteter på tværs af landet.

Netværket er således et åbent netværk for aktive og interesserede i lokalafdelingerne, og målet er at give gensidig sparring, erfaringsudveksling, samt medvirke til udvikling og implementering af den kommende børneklub. Alle interesserede kan ved henvendelse til tovholderen blive tilknyttet netværkets platform på Podio, hvor alle mødeindkaldelser, dagsordner, referater med mere gemmes.

Netværket mødes efter behov - som hovedregel til onlinemøder med ca halvanden måneds interval. Derudover er det hensigten at samle deltagerne til et årligt træf med fokus på naturformidling i børnehøjde.

alt
Peter Baloo Laurents
Naturvejleder

Kontakt for yderligere oplysninger og tilmelding til netværket

Naturvejleder Peter Laurents
peter@dn.dk

Deltagelse i netværket

Når du melder dig ind i netværket (via Peter), bliver du inviteret ind i netværkets arbejdsrum i Podio.

Læs om netværk på Podio

Mere om DN's netværk