Ved biodiversiteten forstår vi den biologiske artsrigdom og variation i alle naturtyper på landsplan og lokalt. Emner omkring havnatur kan også tages op.

I konkrete sammenhænge kan vi også forholde os til fælles bestræbelser for sikring af biodiversiteten på tværs af landegrænser.

Forringelse af biodiversiteten er, når en art aftager i eller forsvinder fra et levested eller et område, hvor arten forekommer naturligt, eller den har naturaliseret sig, dvs. indgår i samfund sammen med andre arter. Kun få arter er direkte uønskede.

Netværkets formål og aktiviteter

 • Biodiversitetsnetværket arbejdsområder omfatter både konkret naturregistrering og strategier og metoder til at sikre biodiversiteten, dvs. naturpolitik.
 • Netværket vil afholde fælles ture og ekskursioner både med lokalt og nationalt sigte.
 • Netværket vil tage initiativ til registrering og undersøgelse af arter og naturtyper.
 • Netværket søger at formidle faglig ekspertise omkring biodiversitet i det omfang det er muligt.
 • Netværket sigter efter at afholde 2 årlige træf for medlemmerne. Det tilsigtes, at hvert træf kombineres med en guidet tur til et spændende naturområde nær stedet for træffet.
 • Netværkets formål fremmes og opfyldes gennem medlemmernes aktiviteter. Medlemmerne diskuterer netværkets aktiviteter i netværkets debatforum, på træf, møder og ved indlæg i andre relevante debatfora.
 • Naturlige samarbejdspartnere i DN er andre netværk med beslægtede formål, f.eks. netværket for bynatur og naturplejenetværket.

Eksempler på arbejdsområder:

 • Fænologi, dvs. observation af første spidssnudet frø, gøg, nattergal osv.
 • Biodiversitet i økologisk og traditionelt landbrug
 • Biodiversitet i gammel og ny skov
 • Biodiversitet i byerne.
 • Frøer, tudser og salamandre - hvordan passer vi på padderne?
 • Hvor vokser orkideerne og hvordan passer vi på dem.

Kontakt

Formand:
Poul Evald Hansen (DN Albertslund)
53614362
poulevaldhansen@hotmail.com

Tilmeld dig netværket

Når du melder dig ind i et netværk, bliver du inviteret ind i netværkets arbejdsrum i Podio.

Tilmeld dig
Læs om netværk på Podio
Mere om DN's netværk