Mange gamle træer falder for motorsaven, fordi de står i vejen for en plov, en byggeplads, en vejudvidelse - eller fordi man simpelthen mangler viden om træer. Danmarks Naturfredningsforening udpeger og mærker gamle, helt særlige træer, der skal stå for evigt. Det kan redde flere træer fra unødig fældning.

Gamle træer skal stå for evigt

Mærkning af gamle, helt særlige træer med et lille emblem kan være med til at skabe fokus på, at mange flere store, gamle træer helst skal stå for evigt - også når de er gået ud. Med kampagnen kan viden om, hvordan de værdifulde gamle træer kan beskyttes, plejes og bevares for at leve og stå længst muligt til glæde for os alle og ikke mindst for de mange insekter, fugle og andre dyr og planter, der er helt afhængige af træerne som bosteder. Samtidig som de gamle træer falder på stribe mange steder i landet, er der heldigvis også mange træejere, som gennem generationer har passet på deres træer.

Har du et evighedstræ - eller ved du, hvor der står et?

Med DN’s kampagne om Evighedstræer kan staten, kommuner og private lodsejere indgå frivillige aftaler med DN om at tage ansvar for at bevare og pleje de gamle, store og særlige træer i Danmark. Landet over udvælger mange lokale afdelinger træer, som kan blive til evighedstræer med en frivillig aftale med kommunen eller den private ejer. Aftalen er ikke en formel fredning af træet, men en hensigtserklæring, der forpligter ejeren til at passe på træet så længe, det er muligt.

Evighedstræer - ambassadører for beskyttelsen af store, gamle træer

Vi viser for offentligheden, at et træ er særligt bevaringsværdigt ved varsomt at mærke træet med et lille emblem for Evighedstræer samt vise det frem på hjemmesiden. Vores håb er, at de mærkede træer vil blive ambassadører for beskyttelsen af værdifulde gamle træer i Danmark.

Sådan ser emblemet og diplomet ud

Her kan du se, hvordan det lille fine emblem til mærkning af evighedstræerne ser ud.
Du kan også se et eksempel på diplomet til træ-ejeren her.

alt
Therese Nissen
Natur- & miljøpolitisk rådgiver

Læs alt om kampagnen

Her kan du læse om kriterierne for et evighedstræ til mærkning. Du kan også åbne registreringsskemaet og indrapportere nogle træer, som I er blevet enige med ejeren om skal mærkes som evighedstræer.

OBS: Kontakt din lokale DN afdeling for registrering af evighedstræ

Udvælgelseskriterier for evighedstræer

Elektronisk registreringsskema til evighedstræer

Se kort over evighedstræer

Print-version af registreringsskema til evighedstræer

Følgebrev til lokal-afdelinger maj 2012

Brochuren om evighedstræer

Skabelon til nyhedshistorie

Vejledning til mærkning af evighedstræer

Her finder du vejledningen til mærkningen af evighedstræer. Du kan også læse tjeklisterne for vurdering af risikotræer, værdien af træets og skovområdets biologi.

Vejledning til mærkning af evighedstræer

Tjekliste til vurdering af risikotræ

Tjekliste til vurdering af et træs biologiske værdi

Tjekliste til vurdering af et skovområdes biologiske værdi

Fejring og pressedækning