Ind i mellem må det gerne være sjovt. Så nu leger vi os til viden i en quiz om lokale sager.

Quiz om DN’s arbejde med klager

Sæt ring om det rigtige svar (du kan se svarene i PDF'en i faktaboksen til højre).

 1. DN kan klage over problematiske myndighedsafgørelser til klagenævnene. Men hvornår sker det?
  a) DN klager altid, hvis det vurderes at en klagesag kan vindes
  b) DN klager kun, hvis der er rimelig sandsynlighed for at en klagesag kan vindes, og den vil gøre en positiv forskel for naturen
  c) DN klager generelt, hvis foreningen er imod det der tillades.

 2. Hvor mange sager modtager DN egentlig om året, som foreningen kan skrive høringssvar til eller klage over?
  1. 5.000 - 15.000
  2. 10.000 – 20.000
  3. 15.000 – 25.000

 3. Ud af de mange sager foreningen potentielt kan klage over, hvor mange klager sender DN så reelt til klagenævnene (ikke høringssvar) om året?
  a) 150 - 200 klager
  b) 250 - 300 klager
  c) 300 - 350 klager

 4. Hvad klager DN mest over?
  1. Sager om ødelæggelse af beskyttet natur
  2. Sager om planlægning og byggesager der kan påvirke naturen negativt
  3. Sager om miljøforurening

 5. Man skal betale et klagegebyr, hver gang der indsendes en klage til klagenævnene. Hvor stort er klagegebyret:
  a) 500 kr. per klage
  b) 1800 kr. per klage
  c) 3000 kr. per klage


 6. Hvem betaler klagegebyret?
  a) Det gør DN’s sekretariat

  b) Det gør den myndighed, hvis sag der klages over

  c) Det gør den som indsender klagen – typisk DN’s lokale afdeling


 7. Det tager typisk mellem 6-12 måneder at få afgjort en klagesag i klagenævnene. I hvor mange procent af DN’s klager, som blev afgjort i 2022, fik foreningen medhold/delvist medhold?
  a) 45%
  b) 55%
  c) 70%

 8. En grundejer ringer til DN, fordi hans nabo har pløjet for tæt på naboskel. Hvad skal DN gøre?
  a) Opfordre til at kontakte politiet
  b) Opfordre grundejeren til at blive aktiv i den lokale DN-afdeling og bekæmpe naboen

  c) Oplyse grundejeren om, at nabostridigheder ikke er DN-sager.


 9. Du sidder i en lokal DN-bestyrelse og bliver kontaktet af et medlem af foreningen, fordi han har opdaget stor vandsalamander i den sø på sin grund, han vil tømme/sløjfe. Hvad svarer du?
  a) Jeg anbefaler ham den nærmeste entreprenør som kan tømme søen for ham
  b) Jeg fortæller han, at han ikke uden videre må nedlægge en sø, da den kan være beskyttet under naturbeskyttelsesloven og vandsalamanderen er
  c) Jeg foreslår ham at kontakte den lokale dyrehandler som kan hente salamanderne.

 10. I DN’s sekretariat sidder en gruppe faglige rådgivere som kan hjælpe med lokale sager. Men hvem kan egentlig få svar på spørgsmål og faglig hjælp til en sag fra de faglige rådgivere?
  a) Alle kan få hjælp til alle sager
  b) Kun DN’s medlemmer og aktive kan få hjælp til alle sager
  c) Alle kan få hjælp til en sag, hvis den har betydning for det, DN arbejder for.

alt
Nina Larsen Saarnak
Leder lokale klagesager
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 31 19 32 38
 • Om forfatter

  Kommuneplaner, lokalplaner, klimatilpasning

Svar på Quiz om lokale sager

Prøv om du kan svare på spørgsmålene uden at kigge på svarene først.

> Svar til Quiz om lokale sager

14 gode råd om lokale sager

Se folderen med gode råd til at vurdere om en sag, er en DN sag.

> 14 gode råd om lokale sager