Nogle produkter er dog værre end andre, og det er denne forskel, indsatsen omkring miljørigtige produkter handler om.

På denne side kan du læse om:

  • Grønne indkøb
  • Miljørigtigt byggeri
  • Den grønne forbruger

På en række områder er det muligt at vælge et produkt, som er mærket med Svanen eller Blomsten. Dette er rigtig gode valg, fordi de lever op til skrappe miljøkrav, tager hensyn til sundheden og er af en god kvalitet. Men selvom der i dag findes krav for mange produktgrupper, så er der stadig langt flere produkter, hvor det som forbruger ikke er muligt at vælge et miljørigtigt alternativ. DN er medlem af Miljømærkenævnet og arbejder for udbredelsen af Svanen og Blomsten, fordi vi mener, at disse mærker er det bedste redskab for den miljøvenlige forbruger i det daglige. Men miljømærkerne kan ikke flytte verdenen alene.

DN's indsats omkring grøn livsstil tager udgangspunkt i de problemstillinger, der er omkring miljørigtige produkter og fokuserer på de områder, hvor vi kan gøre en forskel. Vores indsats handler f.eks. om affald, kemi, energi, transport og produkter i almindelighed. Den handler om, hvordan vi kan hjælpe de gode produkter på vej og hæmme de dårlige produkter. Dette er en kompleks indsats, som kræver, at vi agerer i hele spektret fra en lokal indsats til lobbyisme på alle niveauer.

Den handler også meget om at formidle viden om, hvad man kan gøre som frivillig i DN og som forbruger i Danmark.

Miljørigtigt byggeri

Det miljørigtige byggeri er i dag langt ude over stadiet med halmhuse og muldtoiletter. Det er der adskillige helt konkrete eksempler på i Danmark og resten af Europa i disse år. Kig f.eks. nærmere på www.fremtidensparcelhuse.dk i Herfølge. Her er alle de nye parcelhuse i færd med at blive svanemærkede, og i Stenløse Syd er kravet nu lavenergiklasse I. Og billederne taler for sig selv – det er helt almindelige huse med lækre detaljer for enhver smag – fra den klassiske patriciavilla til det moderne designhus. Og priserne er på niveau med almindelige huse plus op til 100.000 kr. – ikke meget i et typisk samlet budget på 2-4 mio.

Lavenergiklasse II er standard i bygningsreglementet fra 2010, og der er planlagt skærpning til klasse I i 2015. DN har presset på for at disse stramninger skulle ske hurtigere.

Der er mange aspekter ved miljørigtigt byggeri, og området har en tyngde på flere måder: På den ene side er et hus jo ikke noget, man lige køber og så ombestemmer sig – på den anden side er der utroligt meget miljø at hente, når huset bygges, for driftsfasen er på 30-100 år med dagligt forbrug af varme, el og vand. Bygningsreglementet er blevet fornyet i 2005-8, så mange byggefirmaer er ved at lære de nye regler. Desværre er reglementet ikke bragt op til, hvad der kan lade sig gøre i dag, og derfor arbejder DN på at vi hurtigst muligt kommer længere, f.eks. til lavenergiklasse I eller til et Svanemærket hus. Tilsvarende er der store perspektiver i renovering, hvis den udføres energi- og miljørigtigt. Den store bygningsmasse, der findes i dag bruger ca. halvdelen (!) af vores energi i Danmark; hvis vi kan effektivisere de mange bygninger, får vi hurtigt en stor positiv effekt på miljøet i almindelighed og klimaet i særdeleshed.

Den grønne forbruger

Den grønne forbruger er en svær størrelse at arbejde med: Hun er ofte meget grøn i ord, men når man kigger i kurven, så ser det knapt så grønt ud. Prisen har en stor del af skylden for denne forskel i ord og handling - vi er som regel kun villige til at betale 5-10% mere for økologiske varer eller varer med Svane eller Blomst. En anden årsag er forvirring. Ud over de tre mærker, findes der nemlig masser af støj på linjen, når vi køber ind: private mærker, miljøpåstande, idylliske signaler om natur på emballagen osv. Forbrugeren har brug for mere konkret viden at gå efter.

Derfor fastholder DN sin plads i Miljømærkenævnet, som arbejder for Svanen og Blomsten, og vi involverer os i nationalt arbejde omkring retningslinjer for markedsføring: I 2009-2010 var DN med i Forbrugerombudsmandens arbejde omkring retningslinjer for miljøaspekter i markedsføringen samt i Dansk Energis udvalg for strømprodukter med klimavalg. Her skabtes rammerne for, hvordan grønne produkter skal forstås og markedsføres.

DN udtaler sig desuden ofte om konkrete markedsføringer, som går over stregen samt positivt om produkter, der viser vejen. Desuden er vi i løbende dialog med erhvervsvirksomheder og organisationer om emnet.

Vi vil gerne vildledningen til livs, så det bliver nemmere at være grøn forbruger. Vi mener også, at det bør være billigere at være grøn forbruger, og dyrere at være grå forbruger.