Kommunerne har et stort ansvar for at skabe mere og rigere natur i Danmark. Din afdeling kan hjælpe kommunen med at løfte ansvaret

Vi har i Danmark i flere omgange forpligtet os til at standse tabet af biologisk mangfoldighed. Det er ikke lykkedes endnu. På nogle områder er det gået fremad, men Den Danske Rødliste og Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur viser, at levesteder fortsat forringes, og at et alarmerende højt antal arter er truede. Ifølge forskerne er vi vidne til den sjette masseuddøen. Danmark er blandt de europæiske lande, der er dårligst til at tage vare på natur og biodiversitet.

Mange kommuner har ikke en naturpolitik
Kommunerne har potentialet og borgernes opbakning til at løfte naturen, men de har ikke altid redskaberne. En kommunal politik for natur og biodiversitet, der sætter mål og retning for kommunens arbejde med naturen, er et vigtigt første skridt i retning af at skabe mere og rigere natur. Mange kommuner har ikke en klart formuleret politik eller strategi for natur og biodiversitet. Målet er at få alle kommuner med i løbet af de kommende år.

Vi stiller gratis redskaber til rådighed
I Danmarks Naturfredningsforening vil vi gerne støtte op om kommunernes naturpolitiske arbejde, så vi sammen kan vende tab til fremgang. Derfor giver vi nu kommunerne konkrete redskaber i hænderne, som kan inspirere til at udarbejde strategiske og vidensbaserede politikker for natur og biodiversitet og til at prioritere de virkemidler, der effektivt fremmer biodiversitet.

Din afdeling kan hjælpe kommunen godt på vej
Som DN aktive kan I hjælpe jeres kommune i gang med at formulere en naturpolitik. I kan bidrage til den naturpolitiske debat og bære viden og redskaber ind i kommunen og ud i lokalsamfundet. Det er jer, der er eksperter på naturen lokalt og jer, der har de gode lokale kontakter.

I sekretariatet har vi udarbejdet forskellige materialer, som er til fri afbenyttelse. Læs dem – og endnu vigtigere: Giv dem til jeres politikere og naturmedarbejdere og tal med dem om, hvordan de kan bruge dem aktivt. Materialerne kan downloades fra boksen til højre, eller de kan bestilles i trykt form via bestillingsformularen nedenfor.

Få tilsendt trykt materiale

Om Naturkommuner
Naturkommune er ikke noget, man er, fordi, man har store naturarealer eller ligger højt på Naturkapitalindekset. Det er heller ikke noget, man bliver, fordi man opfylder en række kriterier. En naturkommune har natur og biodiversitet som en del af sit DNA, sin grundfortælling og daglige praksis. En naturkommune arbejder strategisk og vidensbaseret for at skabe mere og rigere natur.