Præsidenten er DN's øverste myndighed mellem hovedbestyrelsesmøderne. Han eller hun har følgende hovedopgaver/kompetencer:

  • Repræsentere foreningen udadtil.
  • Lede arbejdet i hovedbestyrelsen, herunder
    udarbejde dagsorden til udvalgets møder.
  • Træffe beslutning i væsentlige, uopsættelige
    sager.
  • Aflægge en naturpolitisk beretning til repræsentantskabet.