Udvalgene rådgiver Hovedbestyrelsen, og deres kommissorier fastsættes af Repræsentantskabet.

Formændene vælges for 3-årige perioder af repræsentantskabet, hvorefter udvalgene konstituerer sig selv med en næstformand.
Udvalgenes øvrige medlemmer vælges for 3-årige perioder af Hovedbestyrelsen.

Udvalgenes formænd er medlemmer af både Hovedbestyrelsen og Repræsentantskabet.