Hovedbestyrelsens møder og dokumenter

Hovedbestyrelsen mødes 7-9 gange årligt og har mellem møderne tæt kontakt elektronisk. Arbejdet sker i åbenhed, blandt andet ved at dagsordener, referater og bilagsmaterialer omkring møderne og de elektroniske høringer er tilgængelige for alle interesserede.

Find mødedokumenterne her

Find HB's mødekalender her

Medlemmerne af Hovedbestyrelsen

Medlemmerne af Hovedbestyrelsen vælges af Repræsentantskabet på forårets møde. Valgperioden er tre år. Hovedbestyrelsen består af:

  • En præsident og en vicepræsident, begge er valgt af Repræsentantskabets midte
  • Seks "menige" medlemmer af Hovedbestyrelsen, valgt af Repræsentantskabets midte
  • Formændene for Miljøfagligt Udvalg, Naturfagligt Udvalg og Planfagligt Udvalg - alle valgt af Repræsentantskabet.

Find en omtale af HB-medlemmerne og deres kontaktinfo.

Maria Reumert Gjerding - præsident
Sebastian Jonshøj - vicepræsident
Susanne Ogstrup - formand for Planfagligt Udvalg
Martin Vestergaard - formand for Naturfagligt Udvalg
Hans Jürgen Stehr - formand for Miljøfagligt Udvalg
Birgitte Marcussen - HB-medlem
Christian Prip - HB-medlem
Louise H. H. Villumsen - HB medlem
Maria Mosegaard Mortensen - HB-medlem
Michael Løvendal Kruse - HB-medlem
Sebastian Haug Krab - HB-medlem

Hovedbestyrelsens sekretær

Henvendelser til Hovedbestyrelsen bedes venligst rettet til dens sekretær, Rikke Friis Højland, rfh@dn.dk, 60 24 64 70.

alt
Rikke Friis Højland
PA og ledelseskonsulent
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 60 24 64 70

DN's Aktivitetsplan

DN's aktivitetsplan og budget beskriver DN's mål, aktiviteter og ressourcer i en toårig periode.

Aktivitetsplanen skabes gennem en grundig demokratisk proces frem mod efterårets repræsentantskabsmøde.

Læs aktivitetsplan 2022-2023