Formålet med IT-udvalget

For at sikre, at drift og udvikling af foreningens lokale it-løsninger tager udgangspunkt i de aktives behov, etableres der et it-udvalg med fokus på at sikre involvering af brugere fra afdelingerne.

IT-udvalgets virke

D. 16. januar 2024 blev første etablerende møde afholdt i IT-udvalget.

It-udvalget vil på 2 årlige fysiske eller online møder blive inviteret til at give feedback, herunder forslag til prioritering, på udvikling af nuværende og kommende it-systemer, som berører aktive, samt hvordan dialogen om systemerne foregår i praksis. It-udvalget kan ligeledes involveres på ad hoc basis i forbindelse med test og implementering af løsninger.

It-udvalget forventes at have 5-8 deltagere, og aktive kan selv ansøge om at deltage i udvalget ligesom sekretariatet sammen med udvalgsmedlemmerne og IT-netværket løbende vil forsøge at sikre deltagelse fra et bredt udsnit af afdelinger. Hvis der er flere interesserede, end der er pladser, kan HB træffe beslutning om deltagelse.

It-udvalgets basis er IT-netværket i DN, som står for den daglige kommunikation med DN’s sekretariat om uddannelse, vejledninger og information samt løsning af driftsopgaver og indsamling af forslag til udvikling af systemerne.

Medlemmer

  • Yukio Bergholdt
  • Mikkel Havelund
  • Sophie Lundbæk
  • Rolf Lehrmann
  • Michael Kruse

Referater

16-01-2024

alt
Mikkel Havelund
Organisationschef
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 07