Her har vi samlet praktiske informationer om tilmelding, økonomi, transport og andet:

Gratis for DN's aktive
DN's kurser er gratis for DN's aktive - det vil sige, hvis man er registreret i DN's medlemssystem som værende aktiv. Det er man, hvis man er bestyrelsesmedlem, suppleant eller adhoc-medlem i en afdeling eller medlem af et netværk - hvis vel at mærke, hvis man er medlem af DN. Kontakt din afdeling, www.dn.dk/lokalafdelinger.

Kørselsrefusion
Transportudgifter refunderes svarende til DSB Standard - uanset transportform - for aktive i DNs bestyrelser og netværk. Dog refunderes kilometerpenge til privatbil, hvis flere deltagere kører sammen, og hvis de samlede transportudgifter derved bliver mindre end med DSB/bus. Der opfordres altid til samkørsel, hvis der anvendes privatbil. Læs reglerne for refusion og hent blanketten her.

Bemærk, at hvis du rejser langt og din billetpris overstiger 500 kr. skal du kontakte kursusholder inden bestilling af billetten for afklaring af, om kurset bliver gennemført på fastlagte dato. Det sker, at datoerne for kurserne rykkes i tilfælde af mange afbud.

Program, materiale og evaluering
En uges tid før kurset modtager du program og deltagerliste, så du evt. kan arrangere samkørsel. Er der materiale til kurset, sendes det på mail sammen med evalueringsskema efter kurset. Vi vil bede om at evalueringsskemaet udfyldes, da det giver vigtig viden i forhold til at kunne forbedre kurserne.

Tilmeldingsfrist en måned før
Tilmelding til de enkelte kurser sker under hver kursusbeskrivelse. Som udgangspunkt er der en måneds tilmeldingsfrist - dog ikke for de kurser, der ligger i årets første kvartal.

Afbud

- husk at melde det, hvis du alligevel ikke kan deltage.
Hvis ikke du kan deltage på et kursus, som du allerede har tilmeldt dig, bedes du melde afbud så hurtigt som muligt - og senest to uger inden, så pladsen kan tilbydes en anden. Du melder afbud ved at sende en mail til kurser@dn.dk med info om hvilket kursus du melder afbud til. Hvis du må melde afbud på selve dagen eller et par dage før, så tag direkte kontakt til kursusholder.

500,- kr. hvis du bliver væk uden afbud
DN oplever i stigende omfang, at tilmeldte kursister ikke melder afbud og ikke dukker op. Det er penge ud af vinduet - og ærgerligt for andre, som muligvis kunne have haft glæde af pladsen. Det er grunden til, at vi i 2011 indførte et såkaldt "no-show-fee" på 500 kr., hvilket betyder, at man skal betale for kurset, hvis ikke man melder afbud og ikke dukker op. Et kursus har en gennemsnitspris på 800 kr. pr. person.

Object reference not set to an instance of an object.