Her er tre gode råd til, hvordan I i afdelingerne (og DN Ung), kan komme i gang med at arbejde med ungestrategien:

 1. I kan samarbejde med ungefællesskaber: Undersøg, om der i jeres kommune allerede er etablerede ungefællesskaber, I kan samarbejde med.
  I kan for eksempel invitere et natur- eller klimaudvalg fra det lokale gymnasium til at deltage som tovholdere på Affaldsindsamlingen og Naturens Uge. Eller invitere de unge med til at afholde naturbegejstringsarrangementer for børn, debattører om udvalgte lokalpolitiske mærkesager eller demonstrationer.

 2. I kan rekruttere og fastholde nye, yngre aktive: Vær opmærksom på vigtigheden af ​​organiseringen i afdelingen:

  - Invitere aktivt (yngre) eller medlemmer arrangementer med i bestyrelsesarbejdet

  - Udpege en bestyrelsesansvarlig til at byde nye aktive velkomne

  - Lave en mentor-ordning

  - Arrangere undergrupper med fokus på særlige emner, så alle brugere deres tid fornuftigt.

 3. I kan kommunikere til de unge: Udpeg en kommunikationsansvarlig i afdelingen, der har fokus på at kommunikere arrangementer og afdelingstiltag til lokale unge. Ligger din afdeling i eller i nærheden af ​​en af ​​de fire studiebyer, der har en DN Ung afdeling, så indledt en dialog og et understøttende samarbejde med dem.
alt
Lene Gryning
Børnechef (souschef)