Affaldsområdet er et oplagt emne for en DN afdeling at arbejde med.

Jf. Formålet i DN’s vedtægter er foreningens overordnede og langsigtede mål, at Danmark bliver et bæredygtigt samfund med et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig natur og et rent og sundt miljø.

Et bæredygtigt samfund er i høj grad et samfund, der tager vare på jordens ressourcer. Det vi i dag betragter som affald skal i virkeligheden betragtes som ressourcer, og det er vigtigt hvordan vi behandler vores ressourcer. Derfor skal man først og fremmest forsøge at undgå, at der bliver produceret de store mængder affald, som vi ser i dag. De produkter, vi bruger i vores husholdning, har været med til at skabe affald i produktionen. Du kan læse mere om denne problemstilling i DNs forbrugspolitik.

Men vi kan også gøre meget ift. hvordan vi behandler det affald der bliver produceret ude i husholdningen - det vil f.eks. sige emballage eller produkter, som vi ønsker at skille os af med. DN mener, at vi skal tage vare på de ressourcer, som vores affald består af. Det betyder, blandt andet, at vi skal væk fra at brænde dem af, og så vidt muligt genanvende de materialer, som vores affald består af. I dag sendes hovedparten af vores husholdningsaffald til et kommunalt affaldsforbrændingsanlæg.

Hvis du gerne vil have inspiration til hvordan i kan arbejde med affald som ressource i din afdeling så læs vejledningen AFFALDSPLANER for almindelige mennesker.

Du kan også læse mere på www.dn.dk om affald

alt
Mette Hoffgaard Ranfelt
Miljøpolitisk chefrådgiver

Affaldsplaner for almindelige mennesker

Her kan du blandt andet læse mere om husholdningsaffald generelt, resultatet af en rundspørge vi har lavet til alle kommuner, gode eksempler på kommuner, der gør det godt på affaldsområdet.

Du kan også få inspiration til, hvordan du som lokal DN’er kan arbejde med dette fagområde.

Download folder